Skip to main content

Głębokie, szerokie i powiększające się pęknięcia w ścianach mogą być skutkiem poważnych problemów związanych z konstrukcją budynku. Dlatego nie należy ich ignorować. Jeśli jesteś lokatorem – zgłoś problem właścicielowi lub zarządcy budynku. Będąc osobą odpowiedzialną za administrowanie obiektem, ustal przyczynę powstawania rys, zlecając ekspertyzę.

Naprawa ściany – kiedy zwrócić się po pomoc do eksperta?

Pęknięte ściany nie zawsze muszą oznaczać poważne problemy. Najczęściej płytkie i wąskie (poniżej 2 mm) pęknięcia związane są z naturalnym procesem osiadania budynku i nie stanowią zagrożenia dla jego konstrukcji. Takie zarysowania usuwa się z reguły przy pomocy szpachli, szlifując i malując następnie powierzchnię poddawaną naprawie.

Głębsze, szersze oraz wyraźnie zwiększające się pęknięcia na ścianie mogą już jednak mieć poważniejszą przyczynę niż osiadanie budynku. Takie rysy należy skonsultować ze specjalistą. Jeśli zaniepokoją cię powstające szczeliny, ponieważ się pogłębiają i poszerzają, nie pozostawiaj tej kwestii bez dalszego rozpoznania. Będąc właścicielem lub użytkownikiem mieszkania, zgłoś problem zarządcy budynku. Jeśli pęknięte ściany zauważysz we własnym domu – zleć ekspertyzę firmie, która specjalizuje się w tego typu naprawach.

Naprawa pęknięć ścian – dobór metody zależny od przyczyny

Pękające ściany mogą być efektem różnych problemów i nieprawidłowości, które występują zarówno na etapie projektowania, wykonawstwa, jak i eksploatacji budynku. Nie zawsze pojawiające się rysy na ścianach muszą stanowić rezultat ludzkich błędów. Zwłaszcza w przypadku budynków starszych, problemy mogą wyniknąć ze zmieniającego się na przestrzeni lat otoczenia zarówno z powodu ludzkiej ingerencji (rozwój miejskiej infrastruktury, zwiększenie ruchu kołowego itp.), jak i z przyczyn naturalnych (np. zmiany hydrologiczne, w tym związane z wodami podziemnymi).

Metod i materiałów naprawczych, które mają na celu przywrócenie bezpieczeństwa i estetyki budynku jest wiele. Wykwalifikowani specjaliści zawsze dobiorą je odpowiednio do przyczyny i skutków związanych z rysami i pęknięciami w ścianach.

Klamrowanie ścian – spinanie konstrukcji

Do naprawy pęknięć ścian można wykorzystać specjalne pręty, najczęściej spiralne, które współpracują z zaprawą systemową. Wybór odpowiedniego profilu pręta zależy od wielkości, grubości, rodzaju i szerokości rysy w ścianie. Pręty umieszcza się w wyfrezowanych kanałach, które przecinają linie pęknięć poprzecznie. W niektórych miejscach (np. przy fundamencie, pod dachem, między piętrami budynku) stosuje się tzw. imitację wieńca, czyli podwójne pręty z zaprawą.

Prętami spina się całą ścianę lub jedynie wybrane jej fragmenty – celem zabiegu jest zawsze wzmocnienie i naprawa osłabionej ściany, a także zwiększenie jej wytrzymałości. Warto podkreślić, że długofalowo taki zabieg będzie skuteczny jedynie pod warunkiem usunięcia przyczyn pękania ścian.

Iniekcje – sposób na pęknięcia w ścianach

Inną metodą stosowaną w usuwaniu głębokich pęknięć w ścianach są iniekcje. Oczywiście przed wyborem właśnie tego rozwiązania należy dokonać oględzin ściany i ocenić powstałe rysy, biorąc pod uwagę kilka kryteriów. Jednym z nich jest obecność wilgoci – możemy mieć do czynienia z rysami:

  • suchymi (ich barwa jest identyczna, jak barwa suchego materiału, z którego wykonana jest ściana),
  • wilgotnymi (barwa rys odbiega od zabarwienia sąsiadujących z nimi powierzchni),
  • mokrymi (woda jest widoczna w rysie),
  • z wodą przepływającą.

Innym istotnym kryterium jest szerokość pęknięcia, jej ruchomość, a także stan i rodzaj materiałów, z których wykonana jest konstrukcja ściany oraz warunki użytkowania (zwłaszcza zmiany wilgotnościowe i temperaturowe). Każdy z tych czynników wpływa na wybór materiału iniekcyjnego, który będzie skuteczny w eliminacji problemu pękających ścian.

Iniekty – czym powinien charakteryzować się materiał przeznaczony do naprawy rys?

Naprawa rys metodą iniekcji wymaga zastosowania odpowiednich preparatów, które muszą spełnić konkretne wymagania, zapewniając:

  • właściwą lepkość umożliwiającą penetrację w głąb i minimalne ciśnienie tłoczenia – zbyt mała lepkość może prowadzić do rozcieńczania iniektu z wodą lub wyciekania z rys. Z kolei zbyt duża gęstość może zmusić do dodawania rozcieńczalników, co wpływa na zmniejszenie wytrzymałości i parametrów iniektu;
  • odpowiednio długi okres urabialności, który pozwala na wypełnienie całej rysy przed początkiem wiązania – okres ten nie może być jednak zbyt długi, ponieważ może to doprowadzić do wyciekania iniektu z rys;
  • niski skurcz utwardzania iniektu, co gwarantuje dobre wypełnienie szczeliny;
  • kompatybilność z materiałem konstrukcyjnym ściany – moduły sprężystości i współczynniki rozszerzalności iniektu i konstrukcji powinny być zbliżone, co pozwala na uniknięcie uszkodzeń w wyniku różnic w ruchomości materiałów.

sprawdzone sposoby na naprawę rys i pęknięć ścian

Czym uzupełnić ubytki w ścianie? Dobór iniektu do rodzaju rys

Naprawa pęknięć w ścianach przeprowadzana metodą iniekcji wymaga doboru odpowiedniego produktu. Najczęściej stosuje się obecnie:

Iniekty epoksydowe i poliuretanowe

Iniekty epoksydowe są stosowane do sklejania suchych lub lekko zawilgoconych rys o stabilizowanej szerokości, a preparaty poliuretanowe wykorzystuje się do uszczelniania wilgotnych i mokrych rys, bez względu na stabilizację ich szerokości.

Iniekty poliakrylamidowe

Iniekty poliakrylamidowe charakteryzują się niską lepkością i są stosowane do uszczelniania wilgotnych i mokrych rys. Należą do nich hydrożele, czyli preparaty wieloskładnikowe zdolne do pęcznienia w kontakcie z wodą i tworzenia elastycznej masy. Charakteryzują się dobrą przyczepnością do suchych i mokrych podłoży oraz odpornością na rozcieńczone kwasy i alkalia. Stosuje się je do uszczelniania mokrych oraz zawilgoconych rys w konstrukcjach betonowych i murach, a także do tworzenia ekranów żelowych między ścianą a nawodnionym gruntem.

Iniekty akrylowe

Iniekty akrylowe, oparte na polimetakrylanie metylu, z uwagi na ich niską lepkość i zdolność do penetracji niewielkich rys, a nawet mikrorys, często używane są do napraw konstrukcji betonowych w niskich temperaturach.

Iniekty mikrocementowe

Iniekty hydrauliczne, oparte na cemencie, były pierwszymi iniektami stosowanymi do uszczelniania i wzmacniania konstrukcji murowanych, a następnie betonowych i żelbetowych. Obecnie zamiast tradycyjnych cementów stosuje się mikrocementy, które pozwalają na wypełnienie rys o szerokości od 0,1 mm do 3 mm. Pewną odmianą tych preparatów są iniekty polimerowo-cementowe, które zawierają kopolimery akrylu lub butadienu-styrenu, co zapewnia lepszą przyczepność do ścianek rys i większą elastyczność po związaniu.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.