Skip to main content

Jesteś zarządcą nieruchomości albo administratorem budynku wielorodzinnego lub innego obiektu? Podejrzewasz nieszczelność powłoki hydroizolacyjnej? Masz kłopot w postaci zalanych piwnic czy garaży? Walczysz z przeciekaniem ścian i stropów? Dowiedz się, jak w najprostszy i nieuciążliwy dla mieszkańców oraz użytkowników sposób poradzić sobie z tym problemem. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, co radzą fachowcy.

Skutki niszczącego działania wody

Przecieki najczęściej wykrywane są ze względu na ich widoczne skutki, takie jak korozja biologiczna ścian i stropów (grzyby, pleśnie), puchnięcie tynków czy zawilgocenie ścian albo obecność wody w kondygnacjach podziemnych. Oczywiście nie można ignorować takich zjawisk, ponieważ nie ustępują one samoistnie, lecz prowadzą do coraz bardziej zaawansowanej korozji materiałów budowlanych, a w skrajnych przypadkach uniemożliwiają korzystanie z budynku i kwalifikację obiektu do rozbiórki. Niekontrolowane, mogą spowodować nawet katastrofę budowlaną.

Przyczyny przenikania wody przez przegrody budowlane

W dobrze zaizolowanym budynku ani wody gruntowe, ani wody opadowe nie przedostają się do wnętrza. Nie wnikają też w ściany. Jeśli obserwujesz niepokojące zjawiska, które świadczą o przenikaniu wody do wnętrza lub konstrukcji zarządzanego przez ciebie obiektu, musisz wiedzieć, że przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka:

  • nieprawidłowo wykonana hydroizolacja, czyli zabezpieczenie budynku przed przenikaniem wody oraz pokrewne błędy w sztuce budowlanej – jest to najczęstsza przyczyna przenikania wody w obiektach nowo wybudowanych, gdzie nie może być mowy o naturalnym zużyciu materiałów budowlanych;
  • uszkodzenia mechaniczne warstwy hydroizolacji, które zdarzają się w różnych sytuacjach zwykle jeszcze podczas budowy;
  • rozszczelnienia na skutek pracy konstrukcji budynku – podczas projektowania każdego obiektu przewiduje się określone ruchy konstrukcji powodowane np. przez naturalne osiadanie budynku. Niekiedy jednak na skutek zmian w środowisku w ciągu wielu lat lub wystąpienia nagłych zjawisk naturalnych (np. wstrząsów sejsmicznych) może dojść do przerwania warstwy hydroizokacji;
  • postępujący z czasem proces korozji materiałów budowlanych, np. karbonizacja betonu.

Warto podkreślić, że naprawa warstwy hydroizolacji musi być poprzedzona usunięciem przyczyn uszkodzeń, jeśli jest taka konieczność. W przeciwnym wypadku będzie nieskuteczna w dłuższej perspektywie czasowej.

Iniekcje – sposób na usuwanie przecieków

Jednym ze sposobów na usuwanie przecieków, doskonałym zwłaszcza w przypadku użytkowanych już budynków, są iniekcje. Metoda polega na punktowej aplikacji materiału izolacyjnego w sposób grawitacyjny lub pod ciśnieniem. Materiał rozpływa się wewnątrz ściany lub stropu i w ten sposób blokuje ruch wody w konstrukcji budynku, w konsekwencji powodując jego osuszenie.

Do iniekcji używa się specjalnych urządzeń, pomp iniekcyjnych oraz odpowiednich materiałów izolacyjnych. Są to środki chemiczne, takie jak np. żywice poliuretanowe, które odznaczają się m.in. wysoką elastycznością, odpornością na obciążenia dynamiczne oraz tolerancją dla występujących często w budownictwie soli, ługów czy kwasów.

do czego używać iniekcji

Niewielkie nieszczelności ścian i stropów – uzupełnianie ubytków iniekcjami

Niewielkie nieszczelności ścian i stropów nie stanowią zwykle dużego wyzwania dla firm, które oferują iniekcje z żywic. Przeprowadzenie uszczelnień źle wykonanych dylatacji, niewielkich rys i pęknięć w ścianach i stropach, będących przyczyną przeciekania wody opadowej czy ociekowej, nie wiąże się najczęściej ani z dużymi utrudnieniami dla użytkowników czy mieszkańców budynków, ani z wysokimi kosztami napraw i uciążliwymi remontami.

Poza dylatacjami i cieknącymi pęknięciami ścian oraz stropów, za pomocą iniekcji można uszczelnić także przejścia instalacyjne czy podszybia windowe. Iniekcje służą również do naprawy pęknięć płyt fundamentowych, konstrukcji żelbetowych czy uszczelniania ścian szczelinowych, ich zastosowanie jest więc bardzo szerokie.

Nieszczelna powłoka hydroizolacyjna – jak można poradzić sobie z tym problemem?

Drobne nieszczelności ścian są zwykle stosunkowo łatwe do usunięcia, w przeciwieństwie do uszkodzeń warstwy hydroizolacji. Chcąc dokonać uszczelnień pionowych lub poziomych, np. garaży podziemnych współczesnych domów czy piwnic obiektów zabytkowych, zwykle trzeba przeprowadzić prace, które wiążą się z zajęciem terenu wokół budynku. Nie zawsze jest taka możliwość, np. z powodu braku miejsca na odkrycie ścian kondygnacji podziemnych.

Dość często trzeba również uzyskać odpowiednie pozwolenia (np. na zajęcie pasa ruchu drogowego), a także przeznaczyć na takie prace spore środki finansowe. W wielu przypadkach uzasadnione ekonomicznie oraz technicznie jest zastąpienie tradycyjnych rozwiązań iniekcjami.

jak działają iniekcje strukturalne

Iniekcje strukturalne

Przy pomocy iniekcji strukturalnych likwidowane są przecieki powstałe na skutek nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji zewnętrznej ściany budynków. Zabieg można wykonać zarówno od wewnątrz budynku, jak i od zewnątrz, z odcinkowym odkopaniem fundamentów i wykonaniem hydroizolacji ścian lub bez dokonywania jakichkolwiek ingerencji od zewnątrz. Konkretne rozwiązania są uzależnione od rodzaju problemu i dobierane indywidualnie, przy uwzględnieniu aspektów technicznych i ekonomicznych.

Przykładowa iniekcja strukturalna wykonana od wewnątrz przy użyciu technologii ciśnieniowej przebiega w kilku etapach:

  1. Wykonanie siatki otworów w ścianie, zwykle do głębokości około 2/3 szerokości ściany w odstępach 15 – 25 cm.
  2. Montaż pakerów (iniektorów), czyli jednokierunkowych zaworów o cylindrycznym kształcie, umożliwiających połączenie materiału budowlanego z pompą iniekcyjną.
  3. Wprowadzanie materiału uszczelniającego pod ciśnieniem przez pakery od dołu ściany ku górze.
  4. Demontaż pakerów.
  5. Naprawa ścian – uzupełnienie otworów po pakerach i renowacja tynku wewnętrznego.

Wprowadzony w ścianę materiał izolacyjny wypełnia pustki w ścianie i zaprawie, wypełniając ją i zamykając drogę wodzie.

Iniekcje kurtynowe

Celem iniekcji kurtynowych jest wtórne odtworzenie hydroizolacji zewnętrznej. Stosuje się je wówczas, kiedy nie jest możliwe lub uzasadnione wykonanie prac od zewnątrz. Proces wykonania iniekcji kurtynowych przebiega podobnie jak w przypadku iniekcji strukturalnych, jednak otwory wykonuje się „na przestrzał”. Żywica aplikowana od wewnątrz budynku tworzy na zewnątrz warstwę hydroizolacji, która stanowi trwałą barierę dla wody.

Przepony poziome

Przepony poziome mają na celu zatrzymanie wilgoci poprzez odcięcie drogi wody podciąganej kapilarnie wzwyż ściany od fundamentu. Wykonuje się je podobnie jak w przypadku iniekcji strukturalnych, w taki sposób, żeby zapewnić materiałowi izolacyjnemu rozpływ, który zagwarantuje zamknięcie drogi wilgoci z fundamentu. Pakery można montować jednopoziomowo albo dwupoziomowo – w zależności od uwarunkowań technicznych obiektu.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.