Skip to main content

Konstrukcje betonowe i żelbetonowe stanowią obecnie podstawowe rozwiązanie stosowane w nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym, obiektowym i komunikacyjnym. Zapewniają możliwość swobodnego kreowania wyglądu i układu funkcjonalnego obiektu, budynku lub budowli przy zachowaniu bardzo korzystnych parametrów w zakresie bezpieczeństwa i trwałości konstrukcji.

Czynniki eksploatacyjne, jakim podlegają wszystkie elementy budowlane, sprawiają jednak, że wraz z upływem czasu konieczne są prace naprawcze, związane z przywróceniem pierwotnej funkcji oraz poprawą estetyki i wyglądu elementów.

Do napraw i reprofilacji elementów żelbetowych, takich jak płyty stropowe, balkony, tarasy, podciągi, słupy, schody i inne tego typu elementy, zarówno konstrukcyjne, jak i wykończeniowe, stosuje się systemowe rozwiązania, najczęściej w technologii PCC (POLYMER CEMENT CONCRETE). Technologia naprawy polega na naniesieniu kolejnych warstw z zapraw cementowych modyfikowanych polimerami, przywracających uszkodzonym elementom pierwotny kształt, formę i estetykę.

Systemy naprawcze przeznaczone są przede wszystkim do likwidacji uszkodzeń mających charakter powierzchniowy, niekonstrukcyjny. W przypadku poważniejszych usterek, noszących znamiona np. utraty nośności, należy stosować indywidualnie dopasowane metody naprawcze, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia, dobrane po inwentaryzacji uszkodzeń i przeanalizowaniu wszystkich istotnych czynników.

Przed przystąpieniem do prac naprawczych zawsze dokonuje się diagnostyki stanu technicznego naprawianego elementu i określa przyczyny uszkodzenia (spękań, odspojeń, rozwarstwień, korozji). Naprawa i reprofilacja musi być poprzedzona usunięciem przyczyn, ponieważ pozwoli to uzyskać większą skuteczność i trwałość zastosowanych rozwiązań o charakterze zabezpieczającym lub naprawczym.

Pierwszą czynnością następującą po zinwentaryzowaniu i usunięciu przyczyny uszkodzenia elementów żelbetonowych jest ocena stanu technicznego, wytrzymałości i optymalnego sposobu przygotowania podłoża. Powierzchnia przeznaczona do naprawy i reprofilacji musi być oczyszczona z warstw mogących osłabić przyczepność nakładanych zapraw PCC, zwłaszcza luźnych i odspajających się fragmentów, kurzu, resztek olejów szalunkowych, farb itp. Dokonuje się tego mechanicznie, na przykład – w zależności od potrzeb – poprzez szczotkowanie, śrutowanie itp.

Po zakończeniu prac związanych z kuciem i oczyszczaniem, naprawiane elementy oczyszcza się z pyłu odkurzaczem przemysłowym, przedmuchuje lub zmywa wodą pod ciśnieniem. Odkryte pręty i elementy zbrojenia oczyszcza się mechanicznie z korozji, a następnie pokrywa powłokami antykorozyjnymi.

Po przygotowaniu podłoża pora na aplikację warstw systemu PCC. W pierwszej kolejności nakłada się warstwę sczepną w postaci systemowej zaprawy (szlamu cementowego), o płynnej konsystencji, mocno wtartej w podłoże, celem wypełnienia wszelkich porów i zagłębień powierzchni i zapewnienia optymalnej przyczepnośc

i. Do uzupełniania ubytków i reprofilacji dużych uszkodzeń stosuje się cementowe zaprawy o grubym uziarnieniu, pozwalające odtworzyć pierwotny wygląd naprawianego elementu. Do uzupełniania ubytków powierzchniowych i wykonywania szpachlowania wykańczającego, można zastosować systemową zaprawę o drobniejszym uziarnieniu.

Zaprawa wymaga równomiernego rozprowadzenia po powierzchni, a następnie wygładzenia i zatarcia w zależności od oczekiwanego efektu końcowego. Jako działania uzupełniające, po naprawie i reprofilacji elementów żelbetowych można zastosować preparaty hydrofobizujące powierzchnię.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.