Skip to main content

Zimowe miesiące wywierają niszczycielski wpływ na stan twojego garażu. Zalegający na dachu lub podziemnym stropie śnieg powoduje przecieki do wnętrza pomieszczenia, natomiast nanoszona przez koła pojazdu śnieg z solą wnika przez skorodowane szczeliny dylatacyjne powodując powstawianie nieestetycznych wysoleń wzdłuż dylatacji . Jak walczyć z solą na posadzce garażu?

Skąd bierze się sól na samochodzie?

Gdy temperatura za oknem spada poniżej 0°C, gwałtownie pogarszają się warunki dla kierowców. Opady atmosferyczne tworzą na powierzchni drogi śliską warstwę lodu, która utrudnia kierowanie pojazdem – osłabia jego przyczepność do podłoża, powoduje utratę stabilności oraz zwiększa długość odcinka hamowania.

Skutecznym sposobem walki ze śliską nawierzchnią dróg jest posypywanie jej warstwą piachu. Często zamiast piasku używa się równie skutecznej soli, która powoduje jednak poważne szkody dla pojazdów. Sól wnika do rys powłoki lakierniczej auta i w ten sposób przyśpiesza jego korozję.

Ponadto transportowana na aucie do wnętrza garażu miesza się z roztopionym śniegiem i w postaci zawiesiny wodnej przedostaje się w szczeliny dylatacyjne, powodując ich wypaczenie.

W miesiącach wiosennych i jesiennych głównym zagrożeniem dla posadzki garażu są deszcze, których woda przedostaje się przez szczeliny stropu, wypukując po drodze sole budowlane i transportując je ze sobą. Zimą zagrożenie powoduje woda i sól transportowane do wnętrza garażu na samochodzie.

Jak sól drogowa działa na powierzchnię posadzki garażowej?

Sól zmieszana z roztopionym śniegiem tworzy zawiesinę, która przyczynia się nie tylko do powstawania nieestetycznych wysoleń na posadzce, ale przede wszystkim powoduje jej niszczenie, rozsadzając jej strukturę od wewnątrz.

W tym przypadku mechanizm działania jest podobny do zamarzającej wody w szczelinach tarasowych. Z tą różnicą, że roztwór wody oraz soli ma mniejszą szansę na zamarznięcie w podziemiach garażu, z uwagi na to że panuje tam wyższa temperatura niż na powietrzu, a dodatkowo taka zawiesina wymaga niższej temperatury niż 0°C do zmiany stanu skupienia na stały. Pomimo tego, cząsteczki soli transportowane w głąb posadzki osadzają się w jej szczelinach i stopniowo wypaczają jej strukturę oraz dylatacje.

Ponadto zalegająca na posadzce zawiesina soli i wody powoduje powstawanie efektu, tzw. wietrzenia solankowego. Pod wpływem ciepła cząsteczki wody zaczynają parować, podczas gdy kryształki soli wnikają w pory posadzki krusząc je oraz pozostawiają nieestetyczne plamy. Ponadto proces wietrzenia powtarza się cyklicznie, za każdym razem gdy samochód ponownie wprowadzi do garażu nowa ilość wody i soli.

Jak zabezpieczyć garaż przed działaniem wody i soli?

Najskuteczniejszym sposobem walki z wykwitami oraz krystalizującą się solą drogową jest zadbanie o szczelną izolację elementów konstrukcyjnych garażu. Tylko wówczas przedłużysz żywotność posadzki swojego pomieszczenia, gdyż nie wymyślono jeszcze skutecznej metody walki z wykwitami solnymi.

W pierwszej kolejności zlokalizuj więc wszelkie szczeliny dylatacyjne w garażu i dobrze je oczyść. Następnie przejdź do uszczelniania – wypełnij je sznurem dylatacyjnym o grubości dwa razy większej niż szerokość dylatacji. Tak przygotowaną szczelinę należy wypełnić przeznaczona do tego typu prac masą elastyczną..

Aby twoje działania odniosły skutek, powinieneś zabezpieczyć wszystkie szczeliny dylatacyjne, a nie tylko te, co do których masz podejrzenia, że powodują przenikanie wody pod posadzkę. Ponadto ważne jest także zabezpieczenie wszelkich rys i pęknięć w posadzce. Wszelkiego rodzaju pęknięcia i rysy w posadzce naprawiane są przy użyciu żywic epoksydowych, która uniemożliwi wnikanie w nie wody wraz z solą.

Kolejnym ważnym aspektem jest szczelność odwodnienia liniowego, które niestety z reguły są nieszczelne. Pomimo że woda z solą która gromadzi się na posadzce odprowadzana jest do odwodnień liniowych te na skutek nieszczelności zarówno wzdłuż odwodnieni liniowych jak i przy poszczególnych elementach koryt odwodnieni w bardzo szybkim tempie powodują migrację wody pod posadzkę.

W tym przypadku niezbędne jest złożone działanie polegające na uszczelnieniu zarówno szczelin dylatacyjnych wzdłuż odwodnień liniowych jak i poszczególnych elementów koryta odwodnienia.   

Dla profilaktyki posadzki garażowej istotne jest także jej regularne czyszczenie, zwłaszcza w miesiącach zimowych. Pamiętaj, by przynajmniej raz w tygodniu usuwać z niej zalegające kryształki soli i piachu. Aby ułatwić sobie to zadanie, przed wjazdem do garażu, spróbuj usuwać większą warstwę zalegającego na samochodzie śniegu.

Podsumowanie

Wykwity solne na posadzce garażu to zaledwie wierzchołek dużo poważniejszego problemu, gdyż sól może doprowadzić do popękania posadzki i konieczności jej całkowitej wymiany. Niestety nie ma skutecznej metody na walkę z istniejącymi wykwitami, ale najlepszym zabezpieczeniem jest szczelna hydroizolacja garażu.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.