Skip to main content

Elewacje zewnętrzne, nawet profesjonalnie wykonane, z czasem ulegają degradacji. Z nieuniknionymi zabrudzeniami można radzić sobie regularnie myjąc ściany, jednak pęknięcia i większe usterki wymagają naprawy. Dowiedz się, jak radzą sobie z uszkodzeniami ścian zewnętrznych profesjonaliści.

Pęknięcia na ścianach – przed naprawą ustal przyczynę

Jeśli zauważysz pęknięcia ścian zewnętrznych, nie lekceważ tego problemu. Choć w wielu przypadkach szczeliny powstają w wyniku naturalnego procesu starzenia się powłok elewacyjnych, to jednak przyczyny tworzenia się pęknięć mogą być bardziej poważne. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie ich ocenić, skontaktuj się z profesjonalną firmą, która zajmuje się naprawami spękań w ścianach, stropach czy fundamentach. Ekspertyza przeprowadzona przez fachowca nie tylko pozwoli na ustalenie przyczyn powstawania pęknięć i rys na ścianach, ale także wskaże metody naprawcze, które można zastosować w danym przypadku.

Rysy na elewacji najczęściej powstają z powodu skurczów tynku, naturalnych naprężeń materiałów, ale także z uwagi na wady konstrukcyjne. Z kolei metody naprawy zależą od kilku czynników związanych z występującymi ubytkami, a przede wszystkim od stopnia uszkodzenia oraz rodzaju, szerokości i głębokości rysy.

Zanim zlikwidujesz rysy i szczeliny – usuń przyczyny ich powstawania

Wypełnianie rys i pęknięć powstałych np. z powodu korozji mikrobiologicznej, przenikania wody opadowej, czy podciągania wód gruntowych nie ma sensu, dopóki nie zostanie usunięta przyczyna niszczenia elewacji. Ułożenie nowych tynków, szpachlowanie czy malowanie powierzchni przyniesie bardzo nietrwały efekt, a rysy i pęknięcia na ścianach pojawią się ponownie bardzo szybko. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju problemów, zawsze należy je najpierw trwale usunąć uszczelniając ściany, w tym ściany fundamentowe, wymieniając nieszczelne rynny czy instalacje oraz skutecznie usuwając pleśnie.

Firmy, które zajmują się likwidacją tego rodzaju usterek mają nie tylko techniczne możliwości i opracowane technologie, ale także niezbędną wiedzę o materiałach i produktach dostępnych na rynku, które można wykorzystać, żeby uzyskać jak najlepsze efekty.

Jak naprawić pęknięcia ścian?

Zakładając, że przyczyna pękania ścian została usunięta, lub też że rysy powstały w wyniku degradacji tynku z powodu wystawienia budynku na działanie czynników atmosferycznych, można przystąpić do likwidacji szczelin w elewacji. W przypadku drobnych, płytkich pęknięć niekiedy wystarczy pomalować popękaną powierzchnię – farby elewacyjne są zwykle gęste i „zakleją” po prostu niewielkie ubytki.

Szczeliny nierozwijające się i o szerokości mniejszej niż 0,5 mm, spowodowane naturalnym skurczem tynku lub naprężeniami materiałów budowlanych, można zlikwidować także przy pomocy powłok malarskich – trzeba jednak wybrać wówczas farby na bazie żywic akrylowych. Innym sposobem na likwidację takich rys jest użycie akrylu do ścian. Taki preparat, najczęściej dostępny w kartuszach, nanosi się na szczelinę za pomocą pistoletu. Wypełnienie akrylowe można malować.

Kolejnym sposobem na likwidację niewielkich szczelin jest wypełnienie ich metodą iniekcji np. za pomocą mas szpachlowych odpowiednich do rodzaju tynku czy preparatów na bazie cementu lub mikrocementu.

Szersze szczeliny, pomiędzy 0,5 a 1 mm, likwiduje się poprzez zastosowanie połączenia elastycznego, np. w postaci szpachli, mas bitumicznych czy powłok modyfikowanych tworzywami sztucznymi. Skutecznym i popularnym środkiem stosowanym w przypadku takich rys są zaprawy poilimerowo-cementowe. Decydując się na tę opcję, trzeba wybrać produkt, który:

  • zachowuje elastyczność w temperaturach ujemnych,
  • jest odporny na sole odladzające,
  • zapewnia dyfuzyjność,
  • hamuje karbonatyzację,
  • jest odporna na wnikanie chlorków oraz trudnopalna.

Oczywiście przytoczone wyżej metody likwidacji szczelin w ścianach zewnętrznych nie wyczerpują wszystkich dostępnych możliwości. Pękniętą ścianę można naprawić również wykorzystując taśmy z włókniny polipropylenowej czy taśmy z włókna szklanego. W pierwszym przypadku rysę wypełnia się zaprawą, następnie aplikuje taśmę i nanosi kolejną warstwę zaprawy. Taśmy z włókna szklanego aplikuje się bezpośrednio na rysę i dopiero na taśmę nanosi się zaprawę szpachlową, wciskając ją do wewnątrz rysy.

Rysy i pęknięcia w ścianie – prace przygotowawcze

Niezależnie od wyboru metody naprawczej, przed przystąpieniem do prac, zawsze należy zapewnić podłożu odpowiednią nośność i zwartość, a także stabilność oraz czystość. Ściana musi być równa oraz oczyszczona z resztek farb i śladów korozji mikrobiologicznej, a także odtłuszczona i odpylona. Do odtłuszczania używa się acetonu, izopropanolu czy etanolu.

Oczyszczenie podłoża jest bardzo ważne, ponieważ środki gruntujące zastosowane na powierzchni, na której obecne są powłoki ze spoiwami organicznymi, mogą powodować rozpuszczanie, pękanie czy pęcznienie tych powłok, a zatem uniemożliwić skuteczną naprawę pęknięć.

Środki gruntujące użyte przed naprawą, muszą gwarantować odpowiednią przyczepność i odporność na środowisko alkaliczne – większość podłoży oraz zapraw tynkarskich jest silnie alkaliczna, dlatego nieodporne na alkalia grunty, mogą ulec uszkodzeniu lub wręcz zanikowi.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.