NASZA OFERTA

Uszczelnienia cieknących rys i pęknięć ścian, stropów i płyt fundamentowych


Rysy i pęknięcia ścian, stropów i płyt fundamentowych stanowią zagrożenie nie tylko pod względem konstrukcyjnym, w zakresie nośności i bezpieczeństwa obiektu, ale także z uwagi na szczelność całego budynku i odporność na działanie wody. Pęknięcia, zwłaszcza w obrębie przegród budowlanych mających bezpośredni kontakt z gruntem, są przyczyną przecieków i zawilgocenia kondygnacji podziemnych – wymagają zatem natychmiastowego uszczelnienia. W przeciwnym wypadku skutki nieszczelności i działania wody będą coraz bardziej kosztowne.

Firma PROIZOL oferuje specjalistyczne usługi w zakresie uszczelniania cieknących rys i pęknięć ścian, stropów oraz płyt fundamentowych. Każdy przypadek traktujemy indywidualnie, dobierając technologię i materiały w zależności od potrzeb, w tym rodzaju zastanego materiału oraz stopnia zawilgocenia podłoża.

Naprawy wykonujemy poprzez zamykanie rys przy użyciu żywic elastycznych lub sztywnej żywicy, która jednocześnie mostkuje pęknięcia, przywracając nośność elementowi konstrukcyjnemu. Rysy wypełniamy metodą iniekcji ciśnieniowej, zapewniając całkowite wypełnienie przekroju pęknięcia za pomocą odpowiedniej żywicy, najczęściej poliuretanowej.

W razie konieczności wykonujemy wstępne tamowanie przecieków wody przy użyciu szybko spienialnych żywic poliuretanowych odcinających dopływ wilgoci, w drugim etapie prac wykonując właściwe uszczelnienie. Firma PROIZOL wykonuje również naprawy rys i spękań metodą iniekcji siłowej, sklejając rysy żywicami epoksydowymi o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.