Skip to main content

Woda może pojawić się w budynku w różnych miejscach. Pomijając zalania kondygnacji naziemnych, najczęściej jej obecność odnotowuje się w pomieszczeniach, które całkowicie lub częściowo znajdują się pod powierzchnią gruntu. Poza piwnicami, garażami czy suterenami, jednym z miejsc, w których może zbierać się woda, jest podszybie windy.

Obecność wilgoci lub wody w podszybiu jest oczywiście niepożądana, a także niebezpieczna. Długotrwale utrzymująca się woda szkodzi nie tylko konstrukcji obiektu budowlanego, ale może być także niebezpieczna dla urządzeń dźwigowych oraz korzystających z nich ludzi. Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się, jakie są przyczyny obecności wody w szybie windy, a także jak radzić sobie z tym problemem.

Dlaczego w kondygnacjach podziemnych pojawia się woda?

W kondygnacjach podziemnych lub częściowo pozostających poniżej poziomu gruntu, takich jak piwnice, garaże podziemne czy sutereny, woda może pojawiać się z wielu powodów. Jednym z nich jest działanie wód gruntowych, które przenikają przez nieszczelności w podłożu budynku lub ścianach pomieszczeń podziemnych. Przyczyną kłopotów jest w tym przypadku najczęściej źle wykonana hydroizolacja lub jej zupełny brak. Kolejnym powodem niechcianej obecności wody są nieszczelności w konstrukcji budynku nad gruntem. Z uwagi na grawitację woda przeciekająca np. przez źle wykonaną betonową ścianę nad powierzchnią gruntu i tak może ostatecznie gromadzić się na najniższej kondygnacji.

Woda może pojawiać się także z powodu usterek i awarii, np. wskutek uszkodzenia mechanicznego izolacji przeciwwodnej czy pęknięcia rury instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. Obecność wody w piwnicach czy garażach może być spowodowana również gwałtownymi opadami atmosferycznymi czy wiosennymi roztopami.

Jak zbudowany jest szyb dźwigu?

Obecnie najczęściej w budynkach z dźwigiem osobowym lub osobowym i towarowym stosuje się szyby prefabrykowane wykonane z żelbetu. Zwykle taki szyb składa się z kilku elementów:

 • elementu dennego (podszybia),
 • elementu dolnego kondygnacji,
 • elementu górnego kondygnacji,
 • nadstawki wyrównującej,
 • płyty nadszybia.

Elementów dolnych i górnych kondygnacji jest w danym szybie tyle, ile kondygnacji ma budynek, lub do ilu kondygnacji planowany jest dostęp za pomocą windy. Głębokość podszybia i wysokość nadszybia jest zależna od wielu kwestii. Na przykład umieszczenie sterowania i zespołu napędowego poza szybem, w maszynowni, pozwala na zastosowanie niższego nadszybia niż wtedy, kiedy napęd znajduje się w nadszybiu. Niektórzy producenci wind oferują dźwigi, które nie wymagają głębokich podszybi – ich wysokość może być zredukowana nawet do jedynie 20 cm (tzw. szyby o zaniżonym podszybiu i nadszybiu).

Woda w podszybiu windy – skąd się tam bierze?

Wiele podszybi, zwłaszcza w starszych, istniejących budynkach, jest jednak na tyle głębokich, że dotyczy ich problem wody pojawiającej się cyklicznie lub zalegającej stale, tak samo jak ma to miejsce w przypadku kondygnacji podziemnych. Jeśli przyczyna pojawienia się wody jest oczywista i związana z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej, zalaniem przez ulewne opady lub gwałtowne roztopy, nie stanowi większego problemu. W tych przypadkach rozwiązanie jest proste – naprawa ewentualnej usterki, wypompowanie wody z podszybia oraz osuszenie go. Do tego celu można wykorzystać specjalne osuszacze kondensacyjne lub promienniki mikrofalowe.

Przyczyny pojawiania się wody w podszybiu mogą jednak być znacznie bardziej poważne i wiązać się z nieszczelnością ścian lub podłogi podszybia. Niekiedy trudno zaobserwować wodę w podszybiu, ponieważ pojawia się i znika cyklicznie. Często administrator budynku dowiaduje się o problemie od osoby, która przeprowadza prace konserwacyjne związane z dźwigiem. Konserwatorzy obserwują i zgłaszają administratorom budynku charakterystyczne wykwity solne świadczące o problemie z izolacją wodną w podszybiu. Co wówczas? W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie ekspertyzy firmie zajmującej się problemem wody w budynkach i innych obiektach budowlanych. Specjaliści nie tylko ustalą przyczynę pojawiania się wody, ocenią stan techniczny budynku, ale także zaproponują odpowiednie rozwiązanie.

Warto podkreślić, że pojawiającej się w podszybiu wody nie należy ignorować, ponieważ długotrwale zalegająca woda zmniejsza bezpieczeństwo użytkowników budynku, a w skrajnych przypadkach może nawet doprowadzić do katastrofy budowlanej. Zalane podszybie to nie tylko kwestia niszczącego działania wody na konstrukcję budynku, ale często również uszkodzenia dźwigu, a nawet zagrożenia życia użytkowników windy. Jeśli kabina porusza się w dół poniżej poziomu gruntu, np. w garażach podziemnych, winda może znaleźć się w wodzie, doprowadzając do utonięcia osób, które w niej przebywały. Choć takie przypadki są rzadkie, to jednak się zdarzają.

W jaki sposób poradzić sobie z wodą w podszybiu?

Podczas przeprowadzanych prac istotne jest nie tylko usunięcie skutków zalania podszybia, ale także przyczyny obecności wody. Ponowny wyciek może doprowadzić do uszkodzenia elektrycznych czy mechanicznych elementów windy, a w następstwie narazić użytkowników na zagrożenie zdrowia i życia, a właściciela budynku – na dodatkowe koszty. Dlatego wykonywane prace muszą uwzględniać:

 • osuszenie szybu windowego,
 • usunięcie nieprzyjemnego zapachu wilgoci i stęchlizny,
 • zapobieżenie pojawieniu się w szybie korozji mikrobiologicznej w postaci pleśni,
 • zabezpieczenie konstrukcji budynku przed dalszym zalewaniem szybu,
 • wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia windy z powodu obecności wody w podszybiu,
 • obniżenie poziomu zagrożenia pożarowego w budynku.

Wykonywane prace muszą zostać poprzedzone szczegółową analizą kondycji podłoża i ścian w podszybiu. Należy dotrzeć do źródła problemu, poszukując miejsc, z których nastąpił wyciek. Kolejny krok to wybór właściwej metody izolacji szybu windowego oraz wykonanie naprawy.

Jak zaradzić pojawianiu się wody w podszybiu?

Jedynym sposobem na trwałe pozbycie się problemu wody pojawiającej się w podszybiu jest uszczelnienie podszybia lub podszybia i szybu windowego (w zależności od głębokości odcinka podziemnego biegu windy). Uszczelnianie szybów wind jest niezwykle ważne, ponieważ zapobiega zalaniom, wilgoci i uszkodzeniom konstrukcji, co może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych i bezpieczeństwa użytkowników budynku. W zależności od przyczyny zalania i stanu konstrukcji istnieje wiele różnych sposobów uszczelniania szybów:

 • hydroizolacja iniekcją strukturalną – polega na wstrzyknięciu w porowate mury odpowiedniego materiału uszczelniającego pod ciśnieniem. Preparat rozchodzi się w zaplanowany sposób, prowadząc do osuszenia ścian i zabezpieczając je przed przepuszczaniem wody,
 • uszczelnienie szybu iniekcją podawaną bezpośrednio do rys i pęknięć – w tej metodzie używa się odpowiedniego iniektu, który jest wtłaczany w konkretne rysy lub pęknięcia w ścianach szybu. To pozwala na naprawę uszkodzeń i zabezpieczenie przed wodą,
 • izolacja szybu windowego przez uszczelnienie dylatacji i przepustów – polega na wprowadzeniu materiału izolującego, na przykład specjalnej masy uszczelniającej, w szczeliny konstrukcyjne lub przepusty instalacyjne. Metoda pomaga zapobiegać przeciekom wody przez te miejsca,
 • hydroizolacja poprzez hydroizolację posadzki, np. za pomocą masy żywicznej – jest to proces wylania na dno szybu odpowiedniej masy izolującej, np. żywicy epoksydowej lub poliuretanowej, żeby zapewnić podłodze pełną wodoszczelność. Ta metoda chroni przed zalaniem i wnikaniem wilgoci przez podłogę.

Wszystkie wymienione powyżej metody wymagają zaangażowania doświadczonych specjalistów, którzy przeprowadzą odpowiednią diagnozę problemu i dobiorą właściwe rozwiązania dla danego przypadku. Uszczelnienie szybów wind powinno być przeprowadzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości, by zapewnić trwałość i skuteczność zabezpieczeń przed wilgocią i wodą.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.