Skip to main content

Woda stojąca, która pojawia się w kondygnacjach podziemnych po ulewnym deszczu, wiosennych roztopach czy awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, zwykle nie stanowi głębszego problemu. Najczęściej wystarczy ją wypompować, a pomieszczenie osuszyć, żeby przywrócić je do normalnej funkcjonalności. Niestety, często woda i wilgoć w piwnicach czy garażach to konsekwencja błędów związanych z izolacją ścian fundamentowych i fundamentów popełnionych na etapie budowy lub uszkodzeń hydroizolacji. Jeśli woda pojawia się cyklicznie lub mimo prób usunięcia nie daje się wypompować – należy zwrócić się o pomoc do profesjonalnej firmy.

Woda w piwnicy lub garażu? Przyda się pompa

Co robić, jeśli w piwnicy, garażu podziemnym lub innych pomieszczeniach z posadzką poniżej poziomu gruntu pojawi się stojąca woda? Po pierwsze, należy spróbować pozbyć się nadmiaru wody za pomocą pompy, odprowadzając ją na zewnątrz, najlepiej do studzienki czy kanalizacji. Kolejną ważną czynnością jest osuszenie zalanego wcześniej pomieszczenia tak, żeby nie dopuścić do korozji mikrobiologicznej w postaci grzybów i pleśni. Można zrobić to na kilka sposobów:

 • ogrzewając wnętrze, a następnie dobrze je wietrząc,
 • używając osuszacza kondensacyjnego (nie trzeba kupować urządzenia, można je wypożyczyć),
 • zaangażować profesjonalną firmę, która użyje specjalistycznego sprzętu, np. promienników mikrofalowych.

Pozbywając się wody i osuszając pomieszczenie, trzeba mieć na uwadze, że są to działania związane z usuwaniem skutków problemu, a nie jego przyczyn. Oczywiście, jeśli zalanie nastąpiło z powodu uszkodzenia rury instalacji wodnej czy innego jednorazowego zdarzenia losowego, likwidacja przyczyny będzie trwała, a woda w pomieszczeniu nie będzie pojawiać się cyklicznie. Jeśli jednak pojawianie się wody we wnętrzu ma charakter okresowy, należy przyjrzeć się problemowi baczniej. Warto wówczas zlecić ekspertyzę profesjonalnej firmie, która zajmuje się naprawą hydroizolacji, uszczelnieniami i naprawami przecieków w budynkach i obiektach budowlanych.

Dlaczego w piwnicy domu i garażach podziemnych pojawia się woda?

Powodów pojawienia się wody w pomieszczeniach, w których posadzka znajduje się poniżej poziomu gruntu, może być wiele. Najczęściej wśród przyczyn związanych z zaleganiem wody lub choćby zawilgoceniem tego rodzaju wnętrz wymienia się:

 • nagłe i silne lub długotrwałe opady deszczu,
 • wiosenne roztopy,
 • niekorzystne ukształtowanie terenu,
 • wysoki poziom wód gruntowych, któremu często towarzyszą nieprzepuszczalne grunty,
 • źle wykonana podczas budowy domu lub uszkodzona izolacja ścian fundamentowych lub innych elementów budynku,
 • brak hydroizolacji,
 • awarie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • cofanie ścieków z kanalizacji podczas ulewnych deszczów,
 • brak wentylacji lub jej wadliwe wykonanie.

Warto raz jeszcze podkreślić, że w przypadku wody opadowej spowodowanej nagłą ulewą, wiosennych roztopów czy awarii instalacji wodnych i kanalizacyjnych można poradzić sobie z zalaniem samodzielnie. Kiedy jednak trudno ustalić przyczynę zalewania pomieszczeń lub wręcz oczywiste jest, że woda pojawia się z powodu przecieków, najlepiej zwrócić się po pomoc do specjalistów.

Dobra hydroizolacja – najlepszy sposób na wilgoć i wodę

Dobrze wykonana hydroizolacja budynku to warunek niezbędny, żeby w piwnicach, garażach, suterenach czy innych pomieszczeniach znajdujących się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu gruntu woda nie pojawiała się na posadzce czy ścianach. Hydroizolacja, określana również mianem izolacji pionowej, ma za zadanie zapobiegać przenikaniu wilgoci do ścian fundamentowych i ścian piwnic oraz innych kondygnacji podziemnych i położonych częściowo poniżej poziomu gruntu. W budownictwie stosuje się trzy rodzaje hydroizolacji ścian fundamentowych, a każda z nich zapewnia inną efektywność ochrony przed przenikaniem wód gruntowych do wewnątrz pomieszczeń:

 • hydroizolacja lekka (przeciwwilgociowa) – stosowana w przypadku niskiego poziomu wód gruntowych i przepuszczalnego gruntu,
 • hydroizolacja średnia (przeciwwodna) – stosowana, gdy poziom wód gruntowych okresowo się podnosi, a grunt jest nadal przepuszczalny,
 • hydroizolacja ciężka (przeciwwodna) – stosowana, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, a grunt gliniasty i nieprzepuszczalny.

W przypadku nieprzepuszczalnego gruntu izolacja ciężka jest również stosowana, jeśli poziom wód gruntowych podnosi się jedynie okresowo, ale woda wywiera nacisk na ściany fundamentowe lub ściany piwnic. Warto podkreślić, że budynki z kondygnacjami podziemnymi wymagają, poza hydroizolacją ścian, również izolacji podłogi piwnicy.

Jest to szczególnie ważne przy znaczącym naporze wód gruntowych. Zwykle wykonuje się wówczas fundament płytowy z izolacją bentonitową lub z papy na całej powierzchni fundamentu. W niektórych warunkach środowiskowych konieczne może okazać się nawet wylanie szczelnej wanny betonowej dociskającej ułożoną izolację.

Odwodnienie liniowe oraz właściwa nawierzchnia wokół budynku

Do ograniczenia problemu ze stojącą wodą w piwnicach czy garażach poza hydroizolacją ścian fundamentowych przyczyniają się także inne rozwiązania, takie jak choćby odwodnienie liniowe. Jest to system stosowany w konstrukcji budynków, który ma za zadanie skutecznie odprowadzać przede wszystkim wodę opadową z powierzchni dachu, tarasów, balkonów, chodników czy podjazdów. Ten rodzaj odwodnienia zapobiega zbieraniu się wody na płaskich dachach czy tarasach, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń konstrukcji, przecieków, powstawania wilgoci, a nawet powstania zagrożenia powodziowego wewnątrz budynku.

Odwodnienie liniowe budynku składa się z długich rynien, rowków lub kanałów umieszczonych wzdłuż krawędzi płaskich powierzchni. Rynny czy rowki posiadają otwory, które pozwalają na swobodny spływ wody do systemu odprowadzającego, który najczęściej podłączony jest do kanalizacji deszczowej lub innej struktury odprowadzania wód na zewnątrz budynku lub do odpowiedniego miejsca z dala od fundamentów.

Poza systemem odwodnienia liniowego ochronie przed wodą służy również odpowiednia nawierzchnia wokół budynku. Jeśli jest to możliwe, warto zastosować podłoże o dobrej nasiąkliwości, uniemożliwiające przepływ wody gruntowej czy opadowej w kierunku pomieszczeń podziemnych. Doskonale sprawdza się w tej funkcji piasek czy żwir, który dodatkowo można łatwo uformować w odpowiedni sposób, kierunkując odpływ wody w kierunku „od” ścian fundamentowych.

Drenaż – kiedy poziom wód gruntowych jest wysoki

W budynkach podpiwniczonych poza hydroizolacją ścian w miarę możliwości stosuje się również drenaż opaskowy. Stanowi on dodatkowe zabezpieczenie przeciwko przenikaniu wód gruntowych, utrzymując ich poziom poniżej poziomu podłogi kondygnacji podziemnej. Żeby był skuteczny, drenaż musi odprowadzać zgromadzoną wodę gruntową do studni, systemu melioracyjnego (np. rowu), naturalnego zbiornika lub cieku wodnego. Drenaż opaskowy jest efektywny jednak tylko w wypadku niewielkiego i okresowego podnoszenia poziomu wód gruntowych.

W przypadku zastosowania drenażu ochronę ścian sprowadza się najczęściej do zastosowania hydroizolacji typu średniego. Dodatkowo przykrywa się ją folią kubełkową, którą należy wywinąć na warstwę filtracyjną drenażu układanego na poziomie ławy fundamentowej.

Stojąca woda w budynku – jak z tym problemem radzą sobie profesjonaliści?

Jeśli przyczyny pojawiającej się w kondygnacjach podziemnych wody stojącej wynikają z problemów z izolacyjnością budynku lub przeciekaniem wody opadowej, konieczne jest usunięcie usterki. W tym celu należy zlecić ekspertyzę profesjonalnej firmie, a następnie wyeliminować źródło problemu. W zależności od możliwości technicznych oraz opłacalności ekonomicznej danego przedsięwzięcia specjaliści radzą sobie z uszkodzeniami hydroizolacji, stosując różne rozwiązania:

 • wymieniając lub zakładając izolację poprzez odkrycie fundamentu od zewnątrz budynku,
 • stosując iniekcje strukturalne i kurtynowe od wewnątrz budynku,
 • stosując metody hybrydowe łączące iniekcje z częściowym odkrywaniem fundamentu.

Podobnie różnymi metodami usuwa się przecieki pochodzące z wód opadowych, najczęściej stosując właściwie dobrany materiał uszczelniający do wypełnienia pęknięć w ścianach lub innych elementach konstrukcji.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.