Skip to main content

Balkony i tarasy dość często sprawiają problemy eksploatacyjne i wymagają remontów. Niestety, prace naprawcze nagminnie ograniczają się jedynie do usunięcia skutków, a nie przyczyn usterek. Nieprawidłowo przeprowadzona renowacja powoduje, że kłopoty powracają po kilku latach, a inwestor zmuszony jest wykonać ją ponownie. Dlatego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości na balkonie czy tarasie zawsze należy przeprowadzić dogłębną diagnostykę problemu, a dopiero na jej podstawie wykonać odpowiednie prace.

Diagnostyka – ustalenie przyczyn problemu z tarasem czy balkonem

Diagnostyka problemów występujących na tarasach czy balkonach stanowi podstawę dalszych prac. Dobrze wykonana, pozwala na właściwe zidentyfikowanie przyczyn usterek, a w konsekwencji na ich całkowite usunięcie. Pierwszym etapem każdej naprawy jest zebranie możliwie dużej ilości informacji na temat problemu. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • przeprowadzić wizję lokalną;
 • ocenić stan balkonu za pomocą drona.

W budownictwie indywidualnym wybór metody diagnozy nie ma większego znaczenia, jednak w przypadku dużych budynków wielorodzinnych przeprowadzenie jej przy pomocy drona może znacznie skrócić czas zebrania wszystkich niezbędnych informacji. Nie ma wówczas konieczności umawiania się z każdym z lokatorów z osobna, co stanowi dość duże wyzwanie logistyczne. Oczywiście nie zawsze da się ustalić problem wyłącznie na podstawie zdjęć, w niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie odkrywki, co wymaga obecności specjalisty.

Analiza danych kluczem do prawidłowego zdiagnozowania problemu

Po zakończeniu diagnozy następuje analiza zebranego materiału. Wyciągnięcie właściwych wniosków nie zawsze jest łatwe. W przypadku usterek na balkonach i tarasach ten sam skutek może mieć wiele przyczyn, dlatego trudno jest niekiedy zidentyfikować problem od razu. Sprawy nie ułatwia fakt, że usterki często są konsekwencją innych uszkodzeń i w ten sposób tworzy się swoisty łańcuch przyczynowo-skutkowy. Na przykład z powodu rozszczelnienia spoiny między płytkami woda wnika do warstwy kleju, a to z kolei powoduje odpadanie płytek, wytrącanie się „soli budowlanych” na konstrukcji, korozję obróbek, a nawet przedostawanie się wody do wnętrza mieszkania.

Jakie problemy występują na tarasach i balkonach najczęściej? Wśród często spotykanych usterek dominują:

 • biały nalot, który powstaje wskutek reakcji wody z klejem czy betonem;
 • rdza na obróbkach blacharskich – korozja ma dwa oblicza: utlenianie się tlenku żelaza wskutek działania wody, ale także elektrochemiczne, powstałe wskutek wchodzenia wody w reakcję z cementem z klejów i zapraw. Prowadzi to do powstawania roztworów soli o różnym potencjale elektrycznym;
 • „głuche”, odspojone płytki – woda zmniejsza przyczepność zapraw klejowych, z czasem prowadząc do odspojeń;
 • płytki odpadające z czoła balkonu – przyczyny tego zjawiska mogą być różne – od braku dylatacji, nieprzewidzianych naprężeń jastrychu aż po wykwity solne;
 • usterki spoin międzypłytkowych, np. wskutek nieprawidłowego spoinowania;
 • uszkodzenia elewacji – nieprawidłowości w wykonaniu balkonu powodują migrację wody przez jego warstwy konstrukcyjne. W ten sposób woda dociera do elewacji, niszcząc ją;
 • przecieki do wnętrza lokalu mieszkalnego – źle wykonany balkon czy taras w skrajnych przypadkach może prowadzić do transmisji wody do wnętrza budynku.

Poza analizą zebranych danych w ustaleniu przyczyny problemu mogą okazać się przydatne dane historyczne o eksploatacji balkonu czy tarasu, ewentualnych przebudowach i remontach w przeszłości. Kluczowe jednak jest doświadczenie i wiedza diagnosty.

Wybór technologii naprawy oraz zalecenia

Niekiedy remont tarasu i balkonu ogranicza się do prac związanych z zabezpieczeniem podłoża warstwą hydroizolacji i ułożeniem powierzchni wykończeniowej na nowo, innym razem konieczna jest zmiana technologii wykonania. Najczęściej stosowane na tarasach i balkonach rozwiązania to:

 • systemy klejone z okładziną z płytek ceramicznych;
 • systemy wentylowane;
 • powłoki żywiczne;
 • kamienne dywany.

W zależności od konkretnego rozwiązania może być konieczne zastosowanie modyfikacji (np. jeśli taras znajduje się nad pomieszczeniem mieszkalnym, niezbędna będzie jego izolacja termiczna). Opisane niżej systemy należy traktować jedynie poglądowo.

Systemy klejone

Na płycie balkonowej układa się warstwę spadkową, a na niej hydroizolację. Na warstwie przeciwwodnej aplikuje się zaprawę klejową i płytki. Na koniec całość należy starannie zafugować.

Systemy wentylowane

Płytki układane są na sucho na specjalnych podkładkach tarasowych. Dzięki temu między warstwą okładziny a warstwą hydroizolacji tworzy się przestrzeń, którą woda przedostająca się przez okładzinę może spływać bezpośrednio w kierunku okapu i wydostawać się na zewnątrz.

Powłoki żywiczne

Innym rozwiązaniem stosowanym na balkonach i tarasach jest zastosowanie powłoki żywicznej. Na płycie balkonowej układa się warstwę spadkową, a na niej odpowiedni podkład wskazany przez producenta systemu. Warto zdecydować się na rozwiązanie systemowe, wówczas inwestor zyskuje pewność, że produkty się uzupełniają i są ze sobą kompatybilne. Na podkład układa się warstwę żywicy. Można (choć nie trzeba) użyć na niej posypki piaskowej.

Kamienne dywany

Kamienne dywany to rozwiązanie bardzo podobne do systemu z powłoką żywiczną. Układanie poszczególnych warstw przebiega tak samo, a różnica polega na wykończeniu takiego tarasu czy balkonu. Warstwa żywicy mieszana jest z kamieniami o odpowiednio dobranych frakcjach i w ten sposób tworzy się pokrycie tarasu. Po ułożeniu kamieni należy warstwę dodatkowo zaizolować, zalewając ją tzw. żywicą zamykającą.

Warto podkreślić, że konieczność usunięcia problemów można powiązać ze zmianą rozwiązania zastosowanego na tarasie czy balkonie również wtedy, kiedy nie wymagają tego względy techniczne. Zwykle jest to możliwe, a inwestor może wybrać bardziej odpowiadającą mu koncepcję.

Wybór technologii naprawy, zalecenia i założenia należy ująć w projekt wykonawczy.

Wykonanie prac zgodnie z zaleceniami

Jako wykonawcę robót dobrze jest wybrać firmę, która przeprowadzi nie tylko diagnostykę problemu, ale także dobierze odpowiednie rozwiązanie, uwzględniając zarówno korzyści techniczne, jak i ekonomiczne. Warto podkreślić, że naprawa tarasu czy balkonu może być dość skomplikowana. Na przykład generalny remont balkonu w systemie klejonym będzie wymagał kolejno:

 1. Usunięcia (skucia) wszystkich niestabilnych warstw, najczęściej aż do płyty żelbetowej.
 2. Wyrównania płyty.
 3. Ułożenia na nowo warstwy spadkowej.
 4. Ułożenia warstwy hydroizolacji, najczęściej podwójnej.
 5. Naniesienia elastycznej zaprawy klejowej i ułożenie płytek.

Oczywiście są to najważniejsze prace, które trzeba wykonać. Prawidłowa naprawa tarasu czy balkonu wymaga również innych zabiegów, takich jak np. zagruntowanie chłonnych podłoży, właściwe zamocowanie okapów czy odpowiednie zastosowanie taśm uszczelniających.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.