Skip to main content

Zarówno tynki wewnętrzne, jak i zewnętrzne powinny ściśle przylegać do ścian budynku oraz stanowić jednolitą powierzchnię, która po lekkim uderzeniu wydaje normalny, dość cichy dźwięk. Głuchy odgłos, mikropęknięcia, a także bardziej zaawansowane i widoczne rysy czy odspojenia świadczą o uszkodzeniach tynku i nie powinny być ignorowane przez właściciela czy zarządcę obiektu. Odparzony tynk trzeba naprawić, jednak przed przystąpieniem do prac warto ustalić przyczynę usterki, żeby przeprowadzone prace okazały się skuteczne.

Dlaczego tynk się odspaja?

Przyczyn odspajania tynków jest wiele, jednak zwykle można podzielić je na dwie grupy:

 • niewłaściwie przeprowadzone prace tynkarskie,
 • wilgoć w ścianach.

W pierwszym przypadku niekiedy wystarczą miejscowe naprawy, a innym razem trzeba położyć tynki na nowo. Jest to zadanie wymagające zaangażowania i specjalnego przygotowania, ponieważ wiąże się zwykle z ustawianiem rusztowań i zabezpieczaniem terenu wokół prowadzonych robót. Dodatkowo wiąże się ze znacznymi kosztami. Jeszcze bardziej kosztowne i wymagające zaangażowania specjalistycznej firmy jest jednak usuwanie wilgoci ze ścian. Jeśli jednak taka konieczność istnieje, prace związane z osuszaniem muszą zostać przeprowadzone. Problem nie zniknie sam, przeciwnie, będzie się pogłębiał, powodując nie tylko zmniejszenie walorów estetycznych tynków, ale stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia osób przebywających w budynku.

Najczęstsze przyczyny odpadania tynków wewnętrznych

W przypadku tynków wewnętrznych do najczęstszych przyczyn odspojeń i innych uszkodzeń tynków (spękań, rys, pęcherzy) należą błędy wykonawców, takie jak m.in.:

 • niezagruntowanie podłoża,
 • układanie tynków na podłożach o zbyt dużej wilgotności,
 • duże różnice w grubości tynku na jednej powierzchni,
 • niestosowanie profili krawędziowych,
 • nieprawidłowe warunki wysychania.

Poza błędami przy układaniu zapraw tynkarskich przyczyną ubytków lub innych problemów z warstwą tynku może być woda i wilgoć przenikająca do wnętrza. Poza zalaniami wilgoć może pojawić się na skutek:

 • nieszczelności instalacji wodnej lub kanalizacyjnej – pęknięcia i rozszczelnienia rur,
 • nieszczelności w obrębie stolarki okiennej, balkonów i tarasów,
 • niewłaściwie wykonanej izolacji ścian fundamentowych (dotyczy kondygnacji podziemnych, częściowo zagłębionych w ziemi oraz parteru budynków).

Dlaczego zwykle odpadają tynki zewnętrzne?

Podobnie jak w przypadku tynków wewnętrznych, również problemy z tynkami zewnętrznymi mogą mieć swoją przyczynę w nieprawidłowo wykonanych pracach. W przypadku układania tynków na zewnątrz budynków, do najczęściej popełnianych błędów wykonawczych należą:

 • nieprawidłowe przygotowanie podłoża do prac tynkarskich,
 • wykonywanie prac w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych (przyjmuje się, że tynkowanie należy przeprowadzać w temperaturze między 5 a 25 stopni Celsjusza, przy stosunkowo niedużej wilgotności i niewielkim wietrze),
 • nieodpowiedni wybór materiału i jego niewłaściwe przechowywanie,
 • niestaranne przygotowanie masy tynkarskiej do nakładania.

Jeśli przyczyna rys, spękań i odparzeń tynków zewnętrznych nie leży w błędach wykonawczych, jest nią najczęściej wilgoć obecna w ścianach. Wilgoć skutkująca odwarstwianiem się tynku od muru budynku najczęściej podciągana jest kapilarnie ze względu na brak lub nieszczelność hydroizolacji.

Skąd się bierze wilgoć w budynku?

Poza wspomnianymi już usterkami instalacji wodno-kanalizacyjnych czy zalaniami związanymi z występowaniem gwałtownych zjawisk pogodowych (np. w piwnicach czy garażach podziemnych), wilgoć lub woda w obiektach budowlanych może pojawiać się tam stale lub okresowo wskutek nieszczelności albo wręcz nieobecności izolacji przeciwwodnej. W odpowiednio zaizolowanym budynku ani woda opadowa, ani gruntowa nie przedostaje się do wnętrza i nie wnika w ściany. Jeśli tak się dzieje, przyczyną niepokojących zjawisk może być:

 • nieprawidłowo wykonana hydroizolacja – zjawisko jest częste w przypadku problemów w budynkach nowych, gdzie nie można przecieków lub wilgoci kłaść na karb naturalnego zużycia materiałów budowlanych,
 • uszkodzenia mechaniczne hydroizolacji – stosunkowo delikatna warstwa zabezpieczająca bywa najczęściej uszkadzana jeszcze na etapie budowy,
 • rozszczelnienia spowodowane pracą konstrukcji obiektu – każda konstrukcja pozostaje do pewnego stopnia w ruchu (choćby poprzez zjawisko naturalnego osiadania). Ruchy te muszą zostać przewidziane na etapie projektowania i doboru materiałów hydroizolacyjnych. Jeśli wystąpią błędy w ocenie lub środowisko zewnętrzne ulegnie zmianom (np. wskutek drgań spowodowanych nasileniem się ruchu ulicznego na przestrzeni lat), warstwa hydroizolacji może zostać przerwana,
 • naturalny proces korozji materiałów budowlanych, np. karbonizacja betonu.

Jeśli problemy z tynkiem są skutkiem uszkodzeń warstwy hydroizolacji, należy bezwzględnie usunąć usterki związane z izolacją, zanim przystąpi się do prac tynkarskich. W przeciwnym razie naprawa tynków szybko okaże się nieskuteczna.

Wilgoć w ścianach – co zrobić?

Jeśli przyczyny puchnięcia i odspajania tynków nie leżą w nieprawidłowym wykonawstwie, lecz spowodowane są bezsprzecznie wodą lub wilgocią pojawiającą się w pomieszczeniach albo ścianach budynku, należy zwrócić się z tym problemem do firmy, która zajmuje się naprawami hydroizolacji i usuwaniem przyczyn pojawiania się wody w obiektach budowlanych. Doświadczeni fachowcy Proizol wezwani na miejsce, oceniają skalę i przyczynę problemu, a także dobierają odpowiednią metodę naprawy. To mogą być prace związane z odkryciem części podziemnej ścian zewnętrznych i wymiany warstwy hydroizolacji albo iniekcje blokujące podciąganie kapilarne wody czy inne niekorzystne zjawiska. Niekiedy proponujemy naszym Klientom rozwiązania hybrydowe, łączące wymianę izolacji i iniekcje – zawsze przedstawiamy wszystkie ważne aspekty proponowanych rozwiązań, zarówno techniczne, jak i ekonomiczne.

Skuteczne usunięcie problemu pojawiającej się wilgoci lub wody w pomieszczeniach pozwala na przeprowadzenie dalszych prac, takich jak osuszanie, a następnie naprawa lub wymiana uszkodzonych tynków.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.