Skip to main content

Hydroizolacja stanowi zabezpieczenie budynku przed wnikaniem wody i jej szkodliwym działaniem. Obecnie na rynku dostępne są różne materiały hydroizolacyjne, a jedną z najbardziej popularnych grup produktów są mineralne masy uszczelniające.

Dlaczego w budownictwie stosuje się powłoki hydroizolacyjne?

Hydroizolacja w budownictwie pełni kluczową funkcję i jest stosowana z kilku ważnych powodów, przede wszystkim jako:

 • ochrona przed wodą gruntową – w przypadku budynków z piwnicami lub położonych na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych hydroizolacja jest niezbędna dla ochrony przed destrukcyjnym działaniem wody na budynek,
 • ochrona przed wilgocią podciąganą kapilarnie – wilgoć prowadzi do powstawania pleśni i grzybów, które negatywnie wpływają na zdrowie użytkowników budynków i jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń, a także w dłuższej perspektywie prowadzą do usterek.

Hydroizolacja przedłuża żywotność konstrukcji i pozwala zapobiegać uszkodzeniom budynków.  Woda oraz wilgoć mogą prowadzić do korozji stali zbrojeniowej w betonie, a także do destrukcji większości materiałów budowlanych, co związane jest nieodłącznie z koniecznością przeprowadzania kosztownych remontów. W skrajnych przypadkach długotrwałe narażenie budowli na działanie wody grozi katastrofą budowlaną. Ponadto niewłaściwie wykonana lub uszkodzona hydroizolacja może skutkować podtopieniami i zalewaniem pomieszczeń, a stałe zawilgocenie nieodłącznie skutkuje uszkodzeniami materiałów wykończeniowych. Dodatkowo nieszczelna hydroizolacja zmniejsza efektywność izolacji termicznej budynku, co prowadzi do wyższych kosztów ogrzewania i chłodzenia.

Warto nadmienić, że destrukcyjny wpływ wody na budynki jest znany ludzkości od stuleci i niemal od początków budownictwa próbowano radzić sobie z tym problemem, stosując różne metody. Oczywiście ich skuteczność była w stosunku do obecnych mocno ograniczona.

Jakie materiały stosuje się w hydroizolacji?

Materiały chroniące obiekty budowlane przed szkodliwym działaniem wody można podzielić, biorąc pod uwagę różne kryteria. I tak, skupiając się na przyczynach przedostawania się wody do budynku, izolację (a zatem i stosowane do zabezpieczeń materiały) dzieli się na przeciwwilgociową (chroniącą przed kapilarnym podciąganiem wody) oraz przeciwwodną – mającą za cel ochronę przed napierającymi wodami gruntowymi albo wodą pod ciśnieniem hydrostatycznym.

Inny podział materiałów izolacyjnych uwzględnia ich formę: do materiałów rolowanych zalicza się np. folie kubełkowe, maty czy taśmy, a do materiałów bezspoinowych różnego rodzaju preparaty, np. folie w płynie. Kolejnym sposobem podziału jest dominujący składnik – na tej podstawie można zróżnicować izolacje na mineralne, bitumiczne i z tworzyw sztucznych, a także hybrydowe, czyli łączące w sobie różne typy substancji składowych.

Hydroizolacyjne materiały uszczelniające bezspoinowe

Bezspoinowe materiały izolacyjne ewoluowały na przestrzeni lat, co związane jest z rozwojem technologii w przemyśle chemicznym. Pierwszymi tego typu materiałami były preparaty bazujące na smole, które ze względu na swoje oczywiste mankamenty z czasem zostały wyparte przez produkty asfaltowe w postaci mas, past, roztworów czy emulsji. Kolejny etap to grubowarstwowe masy uszczelniające polimerowo-bitumiczne, czyli tzw. masy KMB (niem. Kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtung), zwane także masami PMBC (ang. Polymer Modified Bitumen Compound). Polimery dodane do bitumów znacznie poprawiły właściwości preparatów, a zwłaszcza ich zdolność do mostkowania rys w niskich oraz ujemnych temperaturach, odporność na środowiska agresywne oraz przyczepność.

Grubowarstwowe powłoki bitumiczne stosuje się, co do zasady, do wykonywania pionowych i poziomych hydroizolacji elementów budowli w gruncie. Niekiedy można spotkać się z użyciem mas KMB przy uszczelnianiu tarasów i balkonów, stropów garaży podziemnych czy zielonych dachów. Mimo wielu zalet, masy KMB mają również pewne ograniczenia. Podobnie jak inne materiały bitumiczne nie są kompatybilne z materiałami wykończeniowymi, a także nie mogą pracować na odrywanie od podłoża (negatywne parcie wody), chyba że występują konstrukcyjne warstwy dociskające materiały KMB do podłoża.

Hydroizolacja mineralna

Hydroizolacyjne materiały mineralne, takie jak sztywne lub elastyczne szlamy uszczelniające, nie wykazują wspomnianych wcześniej wad. Po pierwsze, są zdolne do pracy na negatywne parcie wody (jeśli podłoże na to pozwala), a po drugie, służą jako baza dla następnych nakładanych warstw. Wykazują odporność na cykliczne zamarzanie i rozmarzanie oraz negatywne działanie soli obecnych w wodzie, a także zachowują elastyczność w niskich temperaturach. Ze względu na tę elastyczność są w stanie mostkować pęknięcia o szerokości nawet 1,5 mm.

Dodatkowo zaprawy mineralne charakteryzują się odpornością na agresywne czynniki środowiskowe (niektóre preparaty mogą być stosowane w oczyszczalniach ścieków jako warstwa ochronna zbiorników ściekowych), dobrą przyczepnością do podłoży nienasiąkliwych oraz trwałością związaną z odpornością na procesy starzenia. Chronią również beton przed karbonatyzacją.

Gdzie stosuje się elastyczne szlamy uszczelniające?

 • pierwotne izolacje poziome i pionowe elementów konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z gruntem lub są w nim osadzone,
 • izolacje poziome ław fundamentowych,
 • izolacje podposadzkowe,
 • warstwa izolacyjna pod płytą denną,
 • izolacje cokołów budynków,
 • wtórna izolacja budowli, w tym również w rozwiązaniach typu „biała wanna”,
 • izolacje podpłytkowe tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych,
 • izolacje basenów (w tym również podpłytkowe),
 • izolacje międzywarstwowe tarasów, balkonów i podłóg,
 • wstępne uszczelnienia podłoża,
 • tymczasowe zabezpieczenie przeciwwodne w procesie budowlanym,
 • do przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych do wodochronnych powłok fundamentów.

Uszczelnienia hybrydowe

Mineralne masy uszczelniające coraz częściej zastępowane są przez produkty hybrydowe, łączące w sobie zalety mas mineralnych i KMB. Są to masy mineralno-polimerowe, które służą do zabezpieczania przeciwwodnego murów, cokołów, tarasów, balkonów, dachów, a także basenów czy zbiorników wodnych. Doskonale nadają się również do zabezpieczania łazienek czy pralni, w tym pralni przemysłowych, które są narażone na stałe, intensywne i agresywne działanie wody. Ważnym atutem izolacji mineralno-polimerowych jest ich zdolność do mostkowania rys, nawet tych szerszych niż 5 mm. Szlamy mineralno-polimerowe wyróżniają się także świetną przyczepnością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.