Skip to main content

Praktycznie każda budowla wymaga hydroizolacji, która zabezpiecza konstrukcję obiektu oraz zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna realizowana jest w różny sposób, a jednym ze stosowanych systemów jest hydroizolacja w technologii „białej wanny”. Dowiesz się o niej więcej, czytając poniższy tekst.

„Biała wanna” – co to oznacza?

Określenie „biała wanna” funkcjonuje w żargonie budowlanym i oznacza konkretne podejście do rozwiązania projektowego i konstrukcyjnego.. W systemie „białej wanny” to sama konstrukcja stanowi z założenia hydroizolację, a realizacja tego zadania może następować na wiele sposobów.

Beton w technologii „białej wanny”

Bardzo ważną rolę w technologii „białej wanny” odgrywa odpowiednio dobrana receptura betonu, która ma za zadanie zminimalizować efekt skurczy betonu. Dzieje się to na wstępie prac, a receptura betonu ustalana jest z betoniarnią według ściśle określonych wytycznych.

Samo betonowanie odbywa się z reguły z podziałem na działki robocze, gdzie stosunek boków musi posiadać określone proporcje, a ich wielkość i odstęp w betonowaniu jest przedmiotem oddzielnego opracowania.

Oczywiście nawet najlepszy, perfekcyjnie wbudowany beton nie gwarantuje pełnej szczelności konstrukcji. Na przecieki najbardziej narażone są miejsca połączeń elementów konstrukcyjnych oraz styki materiałów o różnych własnościach:

 • dylatacje;
 • przerwy robocze w betonowaniu;
 • przejścia instalacyjne.

Uszczelnienia – niezbędny element „białej wanny”

W newralgicznych punktach konstrukcji stosuje się uszczelnienia dobrane odpowiednio do zastosowanego rozwiązania, np.:

 • taśmy PCV do przerw roboczych i dylatacyjnych;
 • pęczniejące taśmy oraz sznury (np. z tworzyw sztucznych, bentonitu);
 • węże iniekcyjne;
 • blachy uszczelniające;
 • profile wymuszające pęknięcie

O technologii „białej wanny” można mówić w pełni dopiero wówczas, kiedy wodoszczelny beton uzupełniony zostaje odpowiednio dobranymi materiałami uszczelniającymi. Warunkiem szczelności hydroizolacji jest, poza właściwym projektem i doborem materiałów, również perfekcyjne wykonanie robót budowlanych. Wykonawcy stawia się restrykcyjne wymagania, którym musi sprostać.

Dobry projekt „białej wanny”

Prawidłowe wykonanie hydroizolacji w technologii „białej wanny” wymaga ścisłej współpracy między architektami, konstruktorami, wykonawcami, a także wytwórniami betonu. Warto podkreślić, że mieszanki przeznaczone do tego rodzaju hydroizolacji zwykle wykonywane są w betoniarniach na zamówienie według wytycznych klienta. Należy także zaznaczyć, że współpraca wszystkich osób i jednostek zaangażowanych w proces powinna odbywać się już na etapie projektowania.

Sam projekt musi zawierać wiele kluczowych informacji, m.in. określenie liczby połączeń elementów konstrukcji oraz dobór hydroizolacji w tych miejscach, sposób unikania rys skurczowych, sposób układania i zagęszczania betonu, dobór zbrojenia, zdefiniowanie połączeń dylatacyjnych czy miejsc kontrolowanego pękania.

Dobrze opracowany projekt pozwoli na uniknięcie wielu problemów na etapie wykonania robót, a nawet podczas późniejszej eksploatacji obiektu.

Prace wykonawcze – dlaczego liczy się doświadczenie?

Podobnie jak ważne są wspólne działania na etapie projektowym, tak istotna jest współpraca oraz kwalifikacje wykonawcy w układaniu hydroizolacji w systemie „białej wanny”. Konieczność wyboru przez inwestora doświadczonej firmy stanowi mocny argument i nie ulega wątpliwości, zwłaszcza w kontekście zagrożeń, jakie mogą pojawić się na poszczególnych etapach wykonawczych:

 • betoniarnia (nieprawidłowa receptura, źle dobrane kruszywo, nieodpowiednia ilość cementu, źle dobrane dodatki i domieszki);
 • transport betonu (zbyt długi czas transportu, dodanie wody do betonu podczas transportu w betonowozie);
 • uszczelnianie (brak uszczelnień, źle dobrane albo zamontowane uszczelnienia, brak ciągłości uszczelnień czy wreszcie ich uszkodzenia mechaniczne);
 • układanie mieszanki (brak ciągłości dostaw, nieprawidłowy dobór sprzętu do zagęszczania);
 • pielęgnacja betonu (zbyt krótki czas w szalunkach, zbyt niska wilgotność podczas wiązania, za wysoka/niska temperatura podczas wiązania, zbyt szybkie rozpoczęcie kolejnych prac).

Biorąc pod uwagę możliwość popełnienia licznych błędów przez niewykwalifikowanych wykonawców, dobór specjalisty doświadczonego w technologii „białej wanny” wydaje się kwestią zasadniczą.

Podsumowanie – dlaczego technologia „białej wanny”?

Mimo wielu wyzwań, jakie stawia przed projektantami i wykonawcami technologia „białej wanny”, jej zalety są nie do przecenienia. Hydroizolacja tego typu może być wykonana nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych, gwarantując szczelność konstrukcji również przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Beton użyty w technologii „białej wanny” pełni funkcję nośną, a jednocześnie uszczelniającą, co skraca czas budowy obiektu. Wraz z zakończeniem robót żelbetowych zakończone są także prace związane z uszczelnieniem konstrukcji. Atut tej metody to także jej korzystna cena oraz walory użytkowe – łatwa lokalizacja i usunięcie przecieków.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.