NASZA OFERTA

Uszczelnienia przerw roboczych, dylatacji


W konstrukcjach betonowych, w zależności od ich rodzaju oraz sposobu wykonywania, występują miejsca o newralgicznym znaczeniu dla szczelności całego budynku. Miejscami tymi są przede wszystkim przerwy robocze oraz szczeliny dylatacyjne, czyli elementy nieodzowne ze względów technologicznych i konstrukcyjnych, ale jednocześnie stwarzające nieciągłość wszelkich warstw hydroizolacyjnych.

Problemem jest też niejednorodność kształtu i stopnia wypełnienia przez mieszankę betonową. Z tego względu uszczelnienie w tych miejscach wymaga opracowania technologii uszczelnienia tych elementów z uwzględnieniem konstrukcji budynku oraz warunków gruntowo-wodnych a następnie  szczególnej staranności przy wykonywaniu prac. .

Firma PROIZOL bazując na wieloletnim doświadczeniu realizuje uszczelnienie powyższych elementów min. poprzez: :

  • pęczniejące gumy polimerowe, stosowane w szczególnie ekstremalnych warunkach eksploatacji, m.in. w układzie białej wanny, obecności wody morskiej czy odstojnikach. Zachowują stabilność i szczelność również przy agresywnym chemicznie działaniu wody;
  • taśmy dylatacyjne (wewnętrzne i zewnętrzne, narożne), wykonane z termoplastycznego elastomeru, stosowane do zabezpieczenia przed przenikaniem wody w obrębie dylatacji konstrukcyjnych na styku poszczególnych elementów budynku;
  • taśmy uszczelniające (wewnętrzne i zewnętrzne) – ich zadaniem jest doszczelnianie miejsc, które ze względu na kształt lub umiejscowienie mogą stwarzać warunki nieciągłości stosowanych zabezpieczeń przeciwwodnych;
  • systemy węży iniekcyjnych, montowanych w szalunkach przed betonowaniem. W przypadku konieczności uszczelnienia przecieku, przez puszki instalacyjne wprowadza się do węży płyn iniekcyjny, najczęściej w postaci żywicy poliuretanowej, która doszczelnia przerwę roboczą;
  • pęczniejące sznury i taśmy bentonitowe, pochłaniające wilgoć i zwiększające swoją objętość nawet o kilkaset procent. To rozwiązania przewidziane na długie lata eksploatacji, a jednocześnie bardzo proste w użyciu.