NASZA OFERTA

Uszczelnianie ścian szczelinowych


Firma PROIZOL wykonuje uszczelnienia ścian szczelinowych stosowanych podczas obudowy głębokich wykopów w nowoczesnym budownictwie kubaturowym i komunikacyjnym. Ściany szczelinowe wykonuje się zwykle z betonu wodoszczelnego, dzięki czemu stanowią jednocześnie pionową przegrodę przeciwfiltracyjną, zabezpieczającą wykop przed napływem wody gruntowej. Mogą być stosowane nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych.

Nie można jednak wykluczyć, że ze względu na technologię betonowania (contractor) oraz obecność zawiesiny bentonitowej, konstrukcja nie uzyska całkowitej wodoszczelności. Dotyczy to szczególnie miejsc połączeń sekcji, przerw roboczych, styków i połączeń z innymi elementami, jak np. płyta denna. Dlatego też zdarza się, że zachodzi konieczność wykonywania dodatkowych uszczelnień ścian szczelinowych i zabezpieczenia całego budynku przed działaniem wody gruntowej.

Co do zasady powierzchnia gotowych ścian szczelinowych nie powinna być zatynkowywana ani pokrywana trwałymi okładzinami, tak aby w razie potrzeby można było szybko zlokalizować miejsce przecieku i podjąć odpowiednie działania. Firma PROIZOL oferuje profesjonalne doradztwo, pomoc w doborze rozwiązań technologicznych oraz staranne wykonanie robót związanych z doszczelnieniem ścian szczelinowych i/lub likwidacją pęknięć i zarysowań przeciążeniowych.

Stosujemy technologię iniekcji, polegającą na wprowadzeniu w strukturę betonu lub żelbetonu, za pośrednictwem wywierconych otworów, specjalnych preparatów uszczelniających na bazie przede wszystkim żywic poliuretanowych, aplikowanych pod wysokim ciśnieniem. Żywica poliuretanowa, pęczniejąca w kontakcie z wilgocią zawartą w materiale konstrukcyjnym ściany szczelinowej, skutecznie tworzy wypełnienie zatrzymujące napływ wody i penetrację wilgoci.

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem oraz zespołem pracowników posiadających doświadczenie podczas realizacji prac tego typu. Uszczelnienie ścian szczelinowych wykonujemy na terenie całego kraju.