NASZA OFERTA

Uszczelnianie przejść instalacyjnych


Firma PROIZOL świadczy kompleksowe usługi związane z wykonywaniem hydroizolacji w nowych budynkach oraz naprawą lub odtwarzaniem hydroizolacji w budynkach istniejących. Skuteczność rozwiązań stosowanych podczas wykonywania hydroizolacji uzależniona jest od wielu czynników, ale kluczowe są przede wszystkim uzyskanie ciągłości wykonanych powłok hydroizolacyjnych oraz sposób wykończenia miejsc szczególnych, takich jak  przejścia instalacyjne.

Miejsca tego typu, ze względu na utrudniony dostęp oraz kształt i pełnioną funkcję, wymagają indywidualnego podejścia i zachowania podwyższonego reżimu technologicznego. Są one jednocześnie objęte wymaganiami wynikającymi z konieczności zachowania szczelności przed działaniem wody

Firma PROIZOL w sposób kompleksowy realizuje zlecenia polegające na wykonaniu hydroizolacji, począwszy od dobrania technologii wykonywania uszczelnień optymalnych dla danej inwestycji, poprzez dobór materiałów i dostawców poszczególnych produktów, aż po szczegółowe przygotowanie rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących uszczelnień w miejscach szczególnych. Zapewniamy wsparcie podczas opracowywania detali i szczegółów połączeń.

Przygotowujemy indywidualne rozwiązania w zakresie szczegółów połączeń oraz doboru materiałów kompatybilnych względem siebie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie całkowitej szczelności w obrębie przejść instalacyjnych. Na wykonane prace udzielamy gwarancji oraz zapewniamy możliwość serwisu i doradztwa pogwarancyjnego.