NASZA OFERTA

Usuwanie efektu puchnących tynków


Efekt puchnących tynków, polegający na lokalnym rozwarstwianiu się tynku oraz wykwitach i osypywaniu jego powierzchni, to symptom charakterystyczny dla długotrwałego zawilgocenia ścian i występowania wykwitów solnych. W przypadku braku podjęcia czynności naprawczych efekt będzie się pogłębiał, prowadząc do dalszego osłabiania struktury tynku, a nawet odspojeń od podłoża.

Firma PROIZOL w sposób profesjonalny zajmuje się eliminacją wspomnianego efektu, całkowicie przywracając zarówno funkcjonalność pomieszczeń, jak i poprawiając estetykę i wygląd tynków. Przyczyną puchnięcia i rozwarstwiania się tynków jest zawilgocenie przegród spowodowane niekontrolowanym napływem wody, podciąganej kapilarnie z gruntu lub pochodzącej z uszkodzonych instalacji wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Należy zatem najpierw ustalić i zlikwidować przyczyny napływu wody, a dopiero później przystąpić do właściwych prac naprawczych. Firma PROIZOL zapewnia kompleksową realizację prac renowacyjnych związanych z usunięciem efektu puchnących tynków. Przeprowadzamy oględziny i wykonujemy odkrywki mające na celu ustalenie przyczyn zawilgocenia poszczególnych przegród budowlanych.

Na podstawie analizy zebranych informacji ustalamy optymalną technologię wykonania prac, dobierając zarówno sposób naprawy lub odtworzenia powłok hydroizolacyjnych, jak i sposób osuszenia zawilgoconych przegród. W zależności od potrzeb naprawiamy istniejące hydroizolacje lub wykonujemy nowe, w tym odtwarzamy izolacje poziome metodą iniekcji strukturalnej (grawitacyjnej lub ciśnieniowej), wykonujemy również izolacje typu wannowego.

W razie konieczności przeprowadzamy ponadto dodatkową, specjalistyczną diagnostykę budowlaną – ustalamy stopień zawilgocenia oraz stopień zasolenia murów, określamy wystąpienie skażeń biologicznych i sposób ich usunięcia. Po wyeliminowaniu przyczyn zawilgocenia ścian, wykonujemy prace renowacyjne w pełnym zakresie – odsalanie murów, skucie istniejących tynków w obszarze rozwarstwień, oczyszczenie spoin, wykonanie tynków renowacyjnych oraz prac wykończeniowych związanych z malowaniem pomieszczeń.