NASZA OFERTA

Reakcje na awarie i nagłe zdarzenia w ciągu 24 godzin


Czas reakcji na zdarzenia nagłe jest kluczowy dla ograniczenia skutków przecieków lub zalania. Firma PROIZOL oferuje administratorom i zarządcom nieruchomości usługę polegającą na szybkiej reakcji na awarie i zdarzenia nagłe, takie jak zalanie budynków,, spowodowane przez aktywne przecieki wody przez hydroizolację i przegrody budowlane itp.

Odpowiednia reakcja pozwala na szybkie zlokalizowanie miejsca przecieku, określenie wstępnej przyczyny zdarzenia, a także podjęcie działań zapobiegawczych, mających przeciwdziałać dalszemu zalewaniu pomieszczeń i zwiększaniu strat materialnych. Optymalne jest zatem podjęcie działań naprawczych w ciągu maksymalnie 24 godzin od stwierdzenia pierwszych symptomów awarii.

W ramach usługi oferujemy inwentaryzację usterek, diagnostykę i przygotowanie opinii technicznych oraz kompleksowe naprawy i uszczelnienia przecieków. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w sytuacjach wymagających szybkich konsultacji i ustalenia sposobu postępowania w przypadku awarii i zdarzeń o charakterze nieprzewidzianym i nagłym. Klientom oferujemy najwyższą jakość świadczonych usług, a współpraca z naszą firmą zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa zasobów pozostających w gestii administratora lub zarządcy nieruchomości.