NASZA OFERTA

Opracowywanie projektów technologicznych wykonania izolacji


Właściwie zaprojektowana hydroizolacja części budynku mających bezpośredni kontakt z gruntem w praktyce warunkuje bezawaryjną eksploatację tego budynku i zabezpiecza go na długie lata przed destrukcyjnym działaniem wody.

Etap doboru hydroizolacji jest zatem niezwykle istotny, wymaga stosownej wiedzy i przede wszystkim doświadczenia. Firma PROIZOL posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania projektów technologicznych wykonania hydroizolacji dla budynków – zarówno nowych, jak i już eksploatowanych.

Przygotowana przez naszych specjalistów dokumentacja zawiera kompletne informacje dotyczące zarówno doboru właściwych dla danej sytuacji materiałów hydroizolacyjnych, jak również wyboru całej technologii wykonania uszczelnienia.

Projektujemy hydroizolacje dostosowane do lokalnych warunków gruntowych, stopnia obciążenia wodą, a także obecności w gruncie agresywnych składników mogących niekorzystnie oddziaływać na powłoki izolacyjne w trakcie ich eksploatacji. Przygotowując dokumentację, bazujemy także na praktycznym doświadczeniu z realizacji różnych projektów i prac uszczelniających na obiektach o różnorodnej kubaturze, przeznaczeniu i lokalizacji.

Korzystamy z rozwiązań systemowych, zapewniających właściwą współpracę między stosowanymi materiałami, a tym samym długoletnią trwałość zaproponowanych rozwiązań technologicznych. Projekty technologiczne wykonania izolacji zawierają również przykłady rozwiązań szczegółów i detali konstrukcyjnych, takich jak na przykład uszczelnienia w obrębie dylatacji, przerw roboczych, uszczelnienia przejść instalacyjnych itp.