NASZA OFERTA

Odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych


Jednymi z obszarów działania firmy PROIZOL jest odtwarzanie hydroizolacji w budynkach zabytkowych, a także wykonywanie napraw nieskutecznych lub uszkodzonych hydroizolacji w budynkach wybudowanych współcześnie, np. w garażach podziemnych.

Zapewniamy kompleksowe podejście do tego skomplikowanego zagadnienia. Dokonujemy oględzin, wykonujemy odkrywki, pomiary stopnia zawilgocenia oraz stopnia zasolenia murów, a także wstępną inwentaryzację obiektów wymagających napraw i wykonania nowych, skutecznych uszczelnień.

Na podstawie wyników diagnostyki nasi specjaliści skonsultują możliwości techniczne i ekonomiczne poszczególnych rozwiązań technologicznych, dobierając technologię optymalną dla danego obiektu – w tym uwzględniając jego specyfikę, np. bliskość sąsiednich obiektów, możliwość zajęcia pasa drogowego i wykonywania wykopów itp.

W zależności od potrzeb firma PROIZOL oferuje usługi polegające na odtwarzaniu izolacji pionowych, wykonaniu wtórnych przepon poziomych (odtworzenie izolacji poziomej) lub wykonanie izolacji  metodą iniekcji strukturalnej, możliwe jest odtworzenie izolacji poprzez m.in.:

  • wykonanie iniekcji od wewnątrz lub od zewnątrz, opcjonalnie z wykonaniem izolacji typu wannowego;
  • wykonanie iniekcji od zewnątrz, z odcinkowym odkopaniem fundamentów i wykonaniem nowej izolacji pionowej w systemie mineralnym;
  • wykonanie iniekcji od zewnątrz, z odkopaniem fundamentów i wykonaniem nowej izolacji pionowej w systemie bitumicznym;
  • wykonanie iniekcji strukturalnej w materiał konstrukcyjny ścian, od wewnątrz, bez konieczności wykonywania wykopów;
  • wykonanie iniekcji kurtynowej w grunt, od wewnątrz, bez konieczności wykonywania wykopów.

Odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych wykonujemy metodą iniekcji ciśnieniowej lub iniekcji grawitacyjnej. W przypadku braku możliwości odkopania budynku  wykonujemy iniekcję strukturalną ściany lub iniekcje kurtynowe bezpośrednio do gruntu, tak aby materiał iniekcyjny stworzył nam kurtynę izolacyjną pomiędzy gruntem a ścianą fundamentową.

Zapewniamy doradztwo w zakresie doboru rodzaju i właściwości preparatu iniekcyjnego, indywidualnie podchodząc do warunków wynikających ze specyfiki każdego obiektu budowlanego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie prac związanych z odtwarzaniem izolacji pionowych i poziomych, poparte referencjami od dotychczasowych klientów. Zapraszamy do kontaktu i współpracy.