Kompleksowa izolacja balkonów i tarasów:

  • naprawa istniejących balkonów i tarasów w pełnym zakresie
  • naprawa tarasów nad garażami z odtworzeniem zieleni i warstw drogowych
  • hydroizolacje nowych balkonów, tarasów zielonych
  • wykonywanie wylewek
  • odtwarzanie płytek, desek balkonowych
  • opracowywanie ekspertyz, opinii technicznych, projektów izolacji

Od strony projektowania i wykonawstwa zarówno balkon, jak i taras budynku wymagają kompleksowego podejścia i uwzględnienia licznych aspektów związanych z funkcją i przeznaczeniem tych elementów. W praktyce, balkony i tarasy stwarzają jednak wiele kłopotów eksploatacyjnych, związanych z utrzymaniem ich w należytym stanie technicznym i często wymagają przeprowadzenia napraw bieżących lub generalnych. Najczęstsze usterki to: przecieki wody przez płyty konstrukcyjne, nieszczelności dylatacji, zalewanie pomieszczeń znajdujących się poniżej oraz uszkodzenie warstw okładzinowych (spękanie płytek, rozwarstwienie, wykruszanie fug).

 

 

Firma PROIZOL kompleksowo zajmuje się naprawą balkonów i tarasów wykonanych w różnej technologii i z różnych materiałów okładzinowych. Naprawiamy zarówno tarasy z powierzchniowym odprowadzeniem wody, układy z warstwą drenażową, jak i balkony, schody zewnętrzne i inne elementy budynku.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie diagnostyki i określania przyczyn uszkodzeń balkonów i tarasów, co stanowi punkt wyjścia do dobrania właściwej w danym przypadku technologii naprawy oraz wyboru odpowiednich materiałów budowlanych. Wszystkie prace wyceniamy i kosztorysujemy indywidualnie, dopasowując proponowany sposób przeprowadzania prac naprawczych do warunków eksploatacji i możliwości inwestora, tak aby zoptymalizować koszty przedsięwzięcia.

Dopiero fachowe stwierdzenie, a następnie likwidacja przyczyn usterek pozwala na podjęcie dalszych czynności związanych z naprawą. W zależności od sytuacji i potrzeb proponujemy optymalne rozwiązania techniczne lub technologiczne, np. w zakresie sposobu montażu balustrad do płyt bocznych balkonów, odprowadzenia wody czy montażu dodatkowych rynien lub rur spustowych w obrębie tarasów. Zajmujemy się demontażem uszkodzonych warstw, wykonywaniem dodatkowych warstw spadków zaprawami typu PCC, naprawą i reprofilacją krawędzi, dylatacji czy miejsc zamocowania balustrad.

Do wykonywania uszczelnień stosujemy zarówno zaprawy mineralne (mikroszlamy) i masy bitumiczne różnego rodzaju wraz z systemowymi akcesoriami, jak i samoprzylepne membrany SMB oraz EPDM. W przypadku krawędzi balkonów lub tarasów proponujemy zastosowanie systemowych profili tarasowych, zapewniających skuteczne odprowadzenie wody i utrzymanie szczelności w strefie okapnikowej.

Prace naprawcze prowadzimy zgodnie z dokumentacją, zasadami sztuki budowlanej oraz z dbałością o wysoką jakość usług. Zapewniamy gwarancję i długoletnią, bezawaryjną eksploatację naprawionych balkonów i tarasów.