NASZA OFERTA

Montaż węży iniekcyjnych


PROIZOL jest specjalistyczną firmą budowlaną zajmującą się profesjonalnym wykonawstwem w zakresie hydroizolacji, w tym również wykonywaniem uszczelnień systemowych. W wachlarzu naszych usług znajduje się między innymi użycie systemów węży iniekcyjnych, stosowanych podczas uszczelniania przerw roboczych w trakcie betonowania zupełnie nowych elementów podziemnych budynku, dobetonowywania do istniejących już elementów lub w przypadku uszczelnienia styku płyty fundamentowej ze ścianą szczelinową .

Węże, z uwagi na łatwość prowadzenia, niewielki przekrój oraz elastyczność, pozwalają na idealne dopasowanie do nieregularnych lub zmiennych kształtów elementów konstrukcyjnych budynku. Co równie istotne, pozwalają także na bezkolizyjne prowadzenie pomiędzy zbrojeniem konstrukcji oraz poszczególnymi elementami systemów szalunkowych.

Zapewniamy staranne wykonawstwo i montaż węży iniekcyjnych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zalecaniami producentów. Gwarantuje to skuteczne przeciwdziałanie przeciekom przez przerwy robocze i zabezpiecza konstrukcję przed penetracją wody. Węże iniekcyjne układamy zazwyczaj pośrodku uszczelnianego złącza, chociaż zależy to także od grubości danego elementu i możliwości zapewnienia odpowiedniej otuliny.

Staranny montaż realizowany przez naszych wykwalifikowanych pracowników zapewnia właściwe ułożenie węży na odcinkach prostoliniowych oraz wyprofilowanie łagodnych zagięć na krawędziach elementów (wykonujemy skucie krawędzi), istotne z uwagi na konieczność zachowania odpowiedniej drożności dla materiału iniekcyjnego.

Jako materiały iniekcyjne stosujemy przede wszystkim żywice poliuretanowe o niskiej lepkości, zapewniające dobrą penetrację rys i nieszczelności, a tym samym szybkie wytworzenie ciągłego uszczelnienia w zabezpieczanej przerwie roboczej.  Korzystamy z materiałów uznanych producentów, posiadających wszelkiego rodzaju dokumenty dopuszczające je do stosowania w Polsce.