Kompleksowa izolacja nowych obiektów w zakresie:

  • hydroizolacja spodu płyt fundamentowych
  • hydroizolacja ścian fundamentowych
  • uszczelniania przerw roboczych, dylacji
  • montaż węży iniekcyjnych
  • uszczelnianie zbiorników
  • uszczelniania budowli w systemie „białej wanny”
  • opracowywanie projektów technologicznych wykonania izolacji

Skuteczne hydroizolacje są niezwykle istotne dla zapewnienia trwałości budynku, a także oczekiwanych warunków użytkowania. Koszty inwestycji są bardzo wysokie, stąd też brak miejsca na jakiekolwiek błędy podczas wykonywania uszczelnień części budynków mających kontakt z gruntem.

Firma PROIZOL specjalizuje się w wykonywaniu izolacji nowych obiektów budowlanych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, kubaturowym, jak i w obiektach inżynierskich. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zdobyte przy realizacji licznych inwestycji na terenie całego kraju.W sposób kompleksowy realizujemy hydroizolacje podziemnych części budynków podczas budowy nowych obiektów.

Nasza oferta jest uniwersalna – wykonujemy prace uszczelniające w różnych systemach w tym w systemie izolacji bezpowłokowej tzw. biała wanna, w zależności od rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, ewentualnie wedle autorskich projektów technologicznych wykonania izolacji.

 

 

Specjalizujemy się w wykonywaniu izolacji przeciwwodnych, zarówno typu średniego jak i typu ciężkiego, w warunkach działania silnego ciśnienia hydrostatycznego, a także izolacji typu lekkiego (przeciwwilgociowych). W razie konieczności wykonujemy również uszczelnienie i likwidację przecieków pojawiających się w trakcie realizacji prac w systemie iniekcji ciśnieniowych.

W podstawowym zakresie naszej działalności znajduje się wykonywanie hydroizolacji ścian fundamentowych oraz hydroizolacji płyt fundamentowych, łącznie z uszczelnieniami przerw roboczych oraz dylatacji konstrukcyjnych, a także montażem węży iniekcyjnych.

Hydroizolacje ścian fundamentowych wykonujemy dla układów betonowych lub żelbetonowych, realizując uszczelnienia poziome i pionowe, zabezpieczające konstrukcję przed działaniem wody. W zakresie płyt fundamentowych zapewniamy kompleksowe wykonanie zarówno samej płyty w technologii żelbetowej, jak i jej uszczelnienia, szczególnie od spodu.

Posiadamy również doświadczenie w wykonywaniu uszczelnień w technologii białej wanny, realizowanych na różnych obiektach budowlanych, w różnych warunkach obciążenia wodą oraz dla zróżnicowanych poziomów posadowienia obiektów.

Firma PROIZOL wykonuje ponadto uszczelnienia różnego rodzaju zbiorników, w tym zbiorników na wodę pitną, a także zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych.

Firma PROIZOL zapewnia wykwalifikowaną kadrę pracowników, posiadających doświadczenie w realizacji projektów zarówno jako generalny wykonawca, jak też podwykonawca największych firm budowlanych z branży. Nasze różnorodne doświadczenie gwarantuje właściwe i profesjonale podejście do realizacji prac w opisanym powyżej zakresie.

budowa izolacja