NASZA OFERTA

Hydroizolacja ścian fundamentowych


Hydroizolacja zabezpiecza elementy obiektów budowlanych przed destrukcyjnym działaniem wody i wilgoci. Sposób i intensywność obciążenia wodą różnią się dla poszczególnych elementów, ale najbardziej wymagające warunki eksploatacji dotyczą przede wszystkim hydroizolacji ścian fundamentowych. Z tego względu prawidłowe zaizolowanie fundamentów jest kluczowym etapem prac budowlanych stanu surowego, wymagającym nie tylko prawidłowo dobranej technologii i dobrej jakości materiałów hydroizolacyjnych, ale również starannego wykonawstwa.

Firma PROIZOL świadczy profesjonalne usługi związane z wykonywaniem hydroizolacji ścian fundamentowych i innych elementów zagłębionych w gruncie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu prac na różnych obiektach budowlanych i inżynierskich. Prace wykonujemy systemowo, korzystając z materiałów chemii budowlanej pochodzących od najlepszych krajowych i zagranicznych producentów. Wykonujemy wszystkie rodzaje izolacji:

  • typu lekkiego (przeciwwilgociowe) – chroniące fundamenty przed przenikaniem wody, czyli działaniem wody nieznajdującej się pod ciśnieniem;
  • typu średniego (przeciwwodne) – stosowane, gdy grunty przepuszczalne są poniżej posadowienia, a na poziomie fundamentów i posadowienia znajdują się grunty nieprzepuszczalne;
  • typu ciężkiego (przeciwwodne) – stosowane w najtrudniejszych warunkach eksploatacji, przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz w gruntach spoistych.

W przypadku nowych budynków, zalecenia dotyczące rodzaju hydroizolacji i technologii wykonania prac zawarte są w dokumentacji projektowej. W przypadku budynków już eksploatowanych, gdy istnieje potrzeba naprawy hydroizolacji i/lub wykonania np. dodatkowej przepony poziomej, dobór technologii powinien być dokonany indywidualnie, dla danego obiektu, na podstawie diagnostyki i oględzin.

Przed rozpoczęciem wszelkich prac naprawczych przeprowadzamy rzetelną diagnostykę obiektu i przestawiamy optymalne rozwiązania pozwalające przywrócić szczelność izolacji.