Administratorzy i Zarządcy Nieruchomości stanowią bardzo ważną grupę klientów PROIZOL, aby zapewnić Państwu najwyższe standardy obsługi i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom  stałym klientom zapewniamy:
  • reakcję na awarie i nagłe zdarzenia w ciągu 24 godzin
  • bezpłatne inwentaryzację usterek
  • opinie techniczne
  • kompleksowe naprawy i uszczelnienia przecieków
  • naprawy balkonów i tarasów
  • opracowywanie ekspertyz, opinii technicznych, projektów izolacji

Dla administratorów i zarządców nieruchomości bardzo ważne jest wsparcie w zakresie spraw związanych z utrzymaniem obiektu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa. Obowiązująca Ustawa – Prawo budowlane nakłada bowiem na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych szereg dokładnie sprecyzowanych wymagań dotyczących m.in. użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymania go we właściwym stanie technicznym i estetycznym oraz przestrzegania wymogów ochrony środowiska.

Istnieje również ustawowy obowiązek dokonywania zapisanych w przepisach przeglądów i kontroli technicznych, a także prowadzenia książki obiektu budowlanego – dokumentu zawierającego wszelkie zapisy dotyczące przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Firma PROIZOL oferuje profesjonalne usługi dla administratorów i zarządców nieruchomości, polegające na wsparciu w kwestiach technicznych, w tym związanych z eksploatacją i koniecznymi naprawami min. w zakresie uszczelnień przecieków do garaży, izolacji, napraw balkonów i tarasów. Dotyczy to zarówno sytuacji standardowych, jak konsultacje techniczne dotyczące diagnostyki i ustalania technologii i zakresu niezbędnych prac naprawczych planowanych w przyszłości, ale również sytuacji awaryjnych – wymagających szybkich konsultacji i ustalenia działania w przypadku zdarzeń lub awarii elementów budynku o charakterze nieprzewidzianym i nagłym.

Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne i konsultacje specjalistów w zakresie hydroizolacji , sporządzania opinii i ekspertyz technicznych, a także opracowywania projektów i proponowanych technologii napraw. Bazując na przygotowanej przez nasza firmę dokumentacji, można sporządzić kosztorysy koniecznych prac oraz ustalić ich harmonogram w zależności od zaklasyfikowania ich istotności dla utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym i estetycznym.

Zapewniamy również szybką reakcję na awarie i nagłe zdarzenia – w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. Likwidujemy awarie, aktywne przecieki wody i inne usterki mogące spowodować znaczne straty materialne w substancji budowlanej. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, gwarantując profesjonalne doradztwo i fachowe wykonawstwo.

zebranie administratorów i zarządców