Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych – metoda iniekcji

Naprawa rys w konstrukcjach żelbetowych – metoda iniekcji

Każda konstrukcja żelbetowa ma określony okres użytkowania. Żeby dotrzymać projektowych założeń, należy nie tylko wykonać konstrukcję zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ale także w okresie eksploatacji regularnie zabezpieczać obiekt przed oddziaływaniami negatywnie...
Renowacja obiektów zabytkowych – hydroizolacja

Renowacja obiektów zabytkowych – hydroizolacja

Zabytki to szczególny rodzaj budowli. Są z jednej strony obiektami technicznymi, z drugiej jednak stanowią dziedzictwo kulturowe. Z uwagi na proces korozji materiałów, z jakich zostały wykonane, technologii użytej przy wznoszeniu oraz warunków klimatycznych i hydrologiczno-geologicznych, częstym problemem w przypadku zabytków na terenie Polski jest wilgoć.

Iniekcje – sposób na likwidację przecieków

Iniekcje – sposób na likwidację przecieków

Jesteś zarządcą nieruchomości albo administratorem budynku wielorodzinnego lub innego obiektu? Podejrzewasz nieszczelność powłoki hydroizolacyjnej? Masz kłopot w postaci zalanych piwnic czy garaży? Walczysz z przeciekaniem ścian i stropów?