NASZA OFERTA

Bezpłatne inwentaryzacje usterek


Firma PROIZOL świadczy usługi w zakresie bezpłatnej inwentaryzacji usterek związanych z uszkodzeniem hydroizolacji czy zawilgoceniem pomieszczeń, a także lokalizacji wycieków z instalacji wodnej lub kanalizacyjnej. Prawidłowa identyfikacja rodzaju, zakresu i przede wszystkim przyczyn wystąpienia usterek jest kluczowa dla ustalenia właściwego schematu postępowania i reakcji na ten problem.

W przypadku zdarzeń nagłych konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań, w tym przeciwdziałanie skutkom awarii oraz wystąpieniu dalszych uszkodzeń. W przypadku usterek niewymagających niezwłocznych napraw, firma PROIZOL określa harmonogram i zakres niezbędnych prac naprawczych.

Prawidłowa identyfikacja przyczyn awarii pozwala na jej skuteczne zlikwidowanie. Inwentaryzacja usterek umożliwia ponadto dokładne oszacowanie kosztów remontu i dobór uzasadnionego ekonomicznie zakresu prac. Firma PROIZOL zapewnia profesjonalne wsparcie techniczne podczas inwentaryzacji usterek, diagnostyki obiektów, ustalenia wstępnego kosztorysu napraw.

Podejmuje się także przeprowadzenia zarówno doraźnych prac zabezpieczających, jak i całkowitej likwidacji przyczyn i skutków awarii. Usługa przeznaczona jest przede wszystkim dla właścicieli i zarządców nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów i inwestorów.