Naprawa i uszczelnienie istniejących budynków w zakresie:

  • uszczelnienia cieknących rys i pęknięć ścian, stropów i płyt fundamentowych
  • naprawa i uszczelnienie dylatacji
  • uszczelnienia podszybi windowych
  • uszczelnianie dylatacji w posadzkach
  • uszczelnianie przejść instalacyjnych
  • odtwarzanie izolacji poziomych i pionowych
  • usuwanie efektu puchnących tynków
  • uszczelnianie ścian szczelinowych
  • naprawa i reprofilacja konstrukcji żelbetowych
  • opracowywanie ekspertyz, opinii technicznych, projektów izolacji

 

Podstawowym warunkiem uzyskania skutecznej hydroizolacji części podziemnych budynków jest zapewnienie ciągłości izolacji. Aby to osiągnąć, konieczne jest bardzo dokładne wykonanie powłok uszczelniających na płaszczyznach, a także właściwe skonstruowanie połączeń elementów poziomych i pionowych, jak również uszczelnień przejść instalacyjnych, przerw roboczych oraz dylatacji. Niestety praktyka pokazuje, że zarówno podczas wykonywania hydroizolacji nowych budynków, jak i w czasie prac związanych z odtworzeniem izolacji i remontami budynków, niekiedy zdarzają się przecieki wody.

 

Przyczyny tego typu nieprawidłowości są różne, począwszy od błędów wykonawczych, szczególnie podczas wykonywania prac uszczelniających w obrębie dylatacji, przerw roboczych czy przejść instalacyjnych poprzez błędy projektowe związane z doborem właściwych rozwiązań i materiałów uszczelniających do warunków obciążenia wodą, aż po przyczyny wynikające z warunków eksploatacji budynku, w tym nieszczelności spowodowanych spękaniami i zarysowaniami elementów konstrukcyjnych. Ostateczny efekt błędów jest jednak zawsze taki sam – przecieki wody i zalewanie pomieszczeń.

Firma PROIZOL oferuje usługi polegające na wykonaniu napraw i uszczelnień istniejących budynków w zakresie związanym z likwidacją przecieków wody, w tym również uszczelnienia ścian szczelinowych. Wykonujemy skuteczne uszczelnienia cieknących rys i pęknięć ścian, stropów i płyt fundamentowych. Naprawiamy aktywne przecieki wody, wykonując tamponaż lub blokowanie, umożliwiające w następnym cyklu roboczym aplikację materiałów iniekcyjnych lub powierzchniowych materiałów hydroizolacyjnych  w celu przywrócenie szczelności dla całego układu.

Po zlokalizowaniu źródła przecieku staramy się dostosować system naprawy aby skutecznie wyeliminować przyczynę przecieku, , stosując nowoczesne materiały chemii budowlanej. Przecieki w obrębie dylatacji wymagają wykonania iniekcji i przywrócenia szczelności w miejscu połączenia. Stosujemy w tym celu pęczniejące żywice iniekcyjne, zwiększające swoją objętość w kontakcie z wilgocią, oraz tzw. żywice masywne do siłowego zamykania rys i spękań w obrębie nieszczelności.

Nasza firma specjalizuje się również w uszczelnianiu podszybi windowych oraz przejść instalacyjnych, czyli miejsc szczególnie trudnych do diagnostyki i wykonania skutecznych uszczelnień.

Poza wykonywaniem napraw i uszczelnień przecieków w budynkach nowo wznoszonych, firma PROIZOL oferuje również usługi w zakresie prac konserwatorskich i remontowych związanych z likwidacją przecieków podczas odtwarzania izolacji pionowych i poziomych remontowanych budynków.

Pojawienie się aktywnych przecieków podczas wykonywania np. wtórnej przepony poziomej stwarza zagrożenie dla jakości i trwałości wykonanych prac. Nasza firma posiada gotowe rozwiązania organizacyjne i technologiczne w takich sytuacjach. Likwidacja źródeł zawilgocenia sprawia również, że unika się efektu puchnących tynków, polegającego na miejscowym odspajaniu się wypraw tynkarskich w miejscach nieszczelności izolacji lub przecieków wody.

Eliminacja przecieków sprawia, że można wykonać izolacje typu wannowego, a następnie system tynków renowacyjnych skutecznie osuszający wnętrza. W zakresie wspomnianych prac, firma PROIZOL oferuje opracowanie indywidualnych ekspertyz technicznych, opinii technicznych oraz projektów izolacji i uszczelnień.